DOSSIER TÈCNIC | 02/02/2018  RuralCat

"Avicultura de carn"

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 89:

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 89: "Avicultura de carn”

L’avicultura de carn ha esdevingut un dels principals sectors productors a Catalunya: és el segon en importància darrere del sector porcí. El consum de carn d’au ha anat creixent progressivament, ja que és una font de proteïna de qualitat a un preu molt competitiu i una de les carns més valorades per la població gràcies a les múltiples opcions de preparació.

Per donar resposta a la demanda de la societat, el sector avícola ha hagut de fer front a molts reptes i un gran esforç per mantenir la seva competitivitat.En aquest sentit, l’avicultura és un delssectors més professionalitzats en què s’han hagutde fer grans inversions per millorar les instal·lacions.

La publicació d’aquest Dossier Tècnic té com a objectiu recopilar diferents aspectes de la producció avícola de carn catalana i tractar aspectes de tipus sanitari, de benestar animal, de millora de la producció i qualitat sanitària, i de comercialització. Reserva un espai també per determinades races autòctones avícoles catalanes, per disposar d’una visió global i actualitzada de la producció avícola de carn i per fer divulgació de les pràctiques d’aquest tipus de producció.

La presentació d’aquest Dossier Tècnic la realitza Montserrat Álamos López, cap del Servei d’Ordenació Ramadera de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del DARP. En l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de l’experta en bioseguretat Marta Cerdà Cuéllar, investigadora del Programa de Sanitat Animal del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA – IRTA).

Jornades tècniques del 10 al 16 de desembre

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de desembre