El DARP promou la prevenció del malbaratament alimentari

ALIMENTACIÓ
 | 04/12/2017 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació (DARP) disposa d’un nou espai web destinat a la difusió de bones pràctiques, documents i iniciatives de reducció del malbaratament alimentari.

Lalimentació saludable en letapa escolar

null
 | 18/09/2012 
L'alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, mitjançant el qual obtenim els nutrients que ens permeten cobrir els requeriments de l'organisme. Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com mental es produeixin d'una manera adequada, és imprescindible facilitar una alimentació que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa.

Recomanacions dalimentació per embarassades

Recomanacions d'alimentació per embarassades
Consells d'Alimentació
 | 15/04/2010 
L'alimentació de l'embarassada ha de ser moderada en quantitat i variada. La varietat es pot resumir en la màxima de que és preferible menjar poca quantitat de molts tipus d'aliments, que molta quantitat del mateix tipus. Cal insistir igualment en que la dona gestant no ha de menjar per dos sinó que ha de menjar dues vegades millor, o sigui, evitant hàbits que perjudiquin la seva pròpia salut i la del fetus.