La indústria agroalimentària a Catalunya té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Conscients de la importància d’aquest sector en el teixit industrial català, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d’Agricultura, treballa, entre altres,  per a fomentar i promoure la competitivitat d’aquestes indústries.

El “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats,  acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

ÚLTIMES NOTÍCIES

PDR | 27/12/2017  RuralCat

Informe anual del Programa de Desenvolupament Rural

El DARP ha publicat la anàlisis de la implementació del PDR a Catalunya, en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics del 2016, que ha aprovat la Comissió Europea aquest mes de desembre.

D’acord amb els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i 1305/2013, del Parlament i del Consell Europeu, de 17 de desembre de 2013, abans del 30 de juny de cada any (des de l’any 2016 fins l’any 2024 inclòs) s’ha de presentar a la Comissió Europea un informe anual sobre l’execució del PDR en l’any natural anterior amb l’objectiu d’analitzar la seva implementació en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics (definits en base a l’Annex IV del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió Europea, de 17 de juliol de 2014.

L’informe segueix l’estructura definida a l’Annex VII del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014 i al Marc de seguiment i avaluació de la política agrícola comú 2014-2020 i ha de ser aprovat pel Comitè de Seguiment del Programa i, posteriorment, per la Comissió Europea.

D’acord amb l’article 50 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 s’han de posar a disposició del públic els informes anuals d’execució, així com un resum del seu contingut per a la ciutadania.

 

 

 

Informació relacionada

El més llegit

TEMES D'INTERÈS


Novetats

ACTIVITATS


NOVETATS


Novetats

LES CARES DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

Pere Frigola va ser administrador de Mas Saulot, és soci de Girona Fruits i expresident de la Comissió Rectora de l’Associació Denominació de Qualitat Poma de Girona, actualment IGP Poma de Girona
ENTREVISTA
 | 20/12/2018 
Pere Frigola
Exadministrador de Mas Saulot, soci de Girona Fruits i expresident de la Comissió Rectora de l’Associació Denominació de Qualitat Poma de Girona, actualment IGP Poma de Girona
Jose Miquel Canut regenta el Forn Codina, és Mestre Artesà Alimentari des del 2011 i delegat comarcal del Gremi de Forners.
ENTREVISTA
 | 06/12/2018 
Josep Miquel Canut
Flequer guanyador del Millor Pa de Pagès Català 2018
Albert Puigdemont és administrador del Mas La Coromina 2010 i finalista del Premi PITA 2017 a l'empresa agrària
ENTREVISTA
 | 02/11/2018 
Albert Puigdemont
Administrador del Mas La Coromina 2010 i finalista del Premi PITA 2017 a l'empresa agrària.

Col·legis col·laboradors