La indústria agroalimentària a Catalunya té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Conscients de la importància d’aquest sector en el teixit industrial català, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d’Agricultura, treballa, entre altres,  per a fomentar i promoure la competitivitat d’aquestes indústries.

El “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats,  acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

ÚLTIMES NOTÍCIES

PDR | 27/12/2017  RuralCat

Informe anual del Programa de Desenvolupament Rural

El DARP ha publicat la anàlisis de la implementació del PDR a Catalunya, en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics del 2016, que ha aprovat la Comissió Europea aquest mes de desembre.

  1. PDR 2014-2020

D’acord amb els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i 1305/2013, del Parlament i del Consell Europeu, de 17 de desembre de 2013, abans del 30 de juny de cada any (des de l’any 2016 fins l’any 2024 inclòs) s’ha de presentar a la Comissió Europea un informe anual sobre l’execució del PDR en l’any natural anterior amb l’objectiu d’analitzar la seva implementació en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics (definits en base a l’Annex IV del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió Europea, de 17 de juliol de 2014.

L’informe segueix l’estructura definida a l’Annex VII del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014 i al Marc de seguiment i avaluació de la política agrícola comú 2014-2020 i ha de ser aprovat pel Comitè de Seguiment del Programa i, posteriorment, per la Comissió Europea.

D’acord amb l’article 50 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 s’han de posar a disposició del públic els informes anuals d’execució, així com un resum del seu contingut per a la ciutadania.

 

 

 

TEMES D'INTERÈS


Novetats

ACTIVITATS


NOVETATS


Novetats

LES CARES DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

Doctor enginyer agrònom, professor universitari. Ha treballat durant més de 30 anys en la FAO, ocupant-se fonamentalment en equips sobre recursos genètics, biodiversitat agrícola, cooperació internacional i ètica per a l’agricultura i l’alimentació.
ENTREVISTA
 | 29/06/2018 
José T. Esquinas
Doctor enginyer agrònom i expert de la FAO.
Quiònia Pujol és biòloga i agricultora. Òscar Mogilnicki és enginyer i forner aficionat. Tots dos han creat la micro cerveseria Lo Vilot.
ENTREVISTA
 | 15/06/2018 
Quiònia Pujol i Òscar Mogilnicki
Quiònia Pujol és biòloga i agricultora. Òscar Mogilnicki és enginyer i forner aficionat.
Arnau Queralt i Bassa
ENTREVISTA
 | 22/09/2017 
Arnau Queralt i Bassa
Director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

Col·legis col·laboradors