La indústria agroalimentària a Catalunya té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Conscients de la importància d’aquest sector en el teixit industrial català, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d’Agricultura, treballa, entre altres,  per a fomentar i promoure la competitivitat d’aquestes indústries.

El “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats,  acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

ÚLTIMES NOTÍCIES

PDR | 27/12/2017  RuralCat

Informe anual del Programa de Desenvolupament Rural

El DARP ha publicat la anàlisis de la implementació del PDR a Catalunya, en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics del 2016, que ha aprovat la Comissió Europea aquest mes de desembre.

D’acord amb els Reglaments (UE) núm. 1303/2013 i 1305/2013, del Parlament i del Consell Europeu, de 17 de desembre de 2013, abans del 30 de juny de cada any (des de l’any 2016 fins l’any 2024 inclòs) s’ha de presentar a la Comissió Europea un informe anual sobre l’execució del PDR en l’any natural anterior amb l’objectiu d’analitzar la seva implementació en relació a les dades financeres i els seus indicadors comuns i específics (definits en base a l’Annex IV del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014, de la Comissió Europea, de 17 de juliol de 2014.

L’informe segueix l’estructura definida a l’Annex VII del Reglament d’Execució (UE) núm. 808/2014 i al Marc de seguiment i avaluació de la política agrícola comú 2014-2020 i ha de ser aprovat pel Comitè de Seguiment del Programa i, posteriorment, per la Comissió Europea.

D’acord amb l’article 50 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 s’han de posar a disposició del públic els informes anuals d’execució, així com un resum del seu contingut per a la ciutadania.

 

 

 

Informació relacionada

El més llegit

TEMES D'INTERÈS


Novetats

ACTIVITATS


NOVETATS


Novetats

LES CARES DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

Fundador de la sidreria Mooma i guanyador del premi PITA 2017 en la modalitat d’empresa agrària.
ENTREVISTA
 | 05/10/2018 
Pau Frigola
Fundador de la sidreria Mooma i guanyador del premi PITA 2017 en la modalitat d’empresa agrària

Col·legis col·laboradors