DOSSIER TÈCNIC | 19/12/2016  RuralCat

"Fanerògames marines"

Dossier Tècnic número 84

Portada del Dossier Tècnic número 84 "Fanerògames marines"

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha editat el Dossier Tècnic número 84, dedicat en aquesta ocasió a “Fanerògames marines”.

En aquest Dossier Tècnic, els científics del Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona i els tècnics de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i de la Unitat de Sistemes d’Informació Geogràfica del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) ens informen sobre: els hàbitats d’interès pesquer i la seva importància; els herbassars de fanerògames marines com a hàbitats d’interès pesquer; les pressions i accions de conservació sobre els herbassars; els boscos submarins des d’una visió social; i les xarxes de seguiment dels herbassars de fanerògames marines a Catalunya.

La presentació del Dossier Tècnic en aquesta ocasió, la realitza Sergi Tudela Casanovas, director General de Pesca i Afers Marítims del DARP, i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de Miguel Ángel Mateo, investigador sènior al Centre d’Estudis Avançats (CEAB-CSIC) de Blanes (La Selva).

Entre tots ens expliquen com les interaccions entre els hàbitats marins costaners i les pressions vinculades a les activitats humanes que es desenvolupen actualment al litoral són múltiples, complexes i força intenses. Per això i per la importància ecològica, social i econòmica de les fanerògames marines s’estan duent a terme diverses accions d’estudi i e conservació dels herbassars.
 

Jornades tècniques de l’11 al 17 de febrer

El DARP publica la fitxa tècnica “La tòfona, un recurs econòmic en creixement”

El proper 11 de febrer s’obren les inscripcions a 5 cursos de formació a distància