DOSSIER TÈCNIC | 30/07/2013  RuralCat/DAAM

"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (I)"

Coberta del Dossier Tècnic núm. 61

Coberta del Dossier Tècnic núm. 61

Arxius relacionats

  1. Altres Dossiers Tècnics a RuralCat

 El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha editat el Dossier Tècnic número 61 dedicat als requeriments hídrics dels cultius llenyosos de pomera, perera, presseguer, albercoquer, prunera, vinya i cirerer. Els continguts d’aquest Dossier Tècnic han estat preparats i supervisats pels responsables del Programa Ús Eficient de l’Aigua de l’IRTA.

En aquest Dossier, els investigadors de l’RTA amb la col·laboració del CEBAS-CSIC de Múrcia i del Centro de Investigación de la Orden-Valdequesera d’Extremadura ens informen sobre la determinació dels requeriments hídrics amb un anàlisi de les condicions d’ús dels coeficients de cultiu i dels nous mètodes emprats en la seva determinació. A més a més, les fitxes inclouen els condicionants de cultiu, fenologia, necessitats hídriques i estratègies per a millorar la gestió del reg en aquests cultius.

La presentació del Dossier Tècnic la realitza Antoni Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals, i en l’entrevista de la contraportada podem conèixer l’opinió de Ramon Cuadros Claria,  director de l’ECA de Tàrrega (Urgell), seu de l’Oficina del Regant