DOSSIER TÈCNIC | 20/05/2015  RuralCat

"Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors"

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 76

Detall de la portada del Dossier Tècnic núm. 76

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 76, dedicat en aquesta ocasió a les “Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors”

En aquest Dossier Tècnic, investigadors i tècnics, de IRTA de Lleida i de Mas Badia, de la Universitat de Lleida (UdL) i del DAAM ens informen sobre: Les varietats comercials de blat de moro per a gra de cicles 700 i 600. Indicacions per a la campanya 2015; Producció i cicles de panís als nous regadius del canal Segarra-Garrigues (Sector 1); Avaluació de la susceptibilitat de les noves varietats de panís a virosis presents a la zona de regadius de Lleida i finalment sobre el tractament químic de la llavor de blat de moro en la lluita preventiva contra virosis.

La presentació del Dossier Tècnic en aquesta ocasió, la realitza el Director General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Miquel Molins Elizalde.

 

El més llegit

Jornades tècniques del 10 al 16 de desembre

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de desembre