Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 91, dedicat en aquesta ocasió a la “biodiversitat cultivada”.
julio 2018
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha editat el Dossier Tècnic número 91, dedicat en aquesta ocasió a la “biodiversitat cultivada”., titulat Dossier Tècnic 91: “Biodiversitat cultivada”.
Núm. 09
desembre 2005
Núm. 07
novembre 2005
Núm. 06
setembre 2005
Núm. 05
agost 2005