Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM. 90
junio 2018
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic NÚM. 90, titulat “Alimentació animal”.
núm. 65
novembre 2013
núm. 63
setembre 2013
núm. 62
juliol 2013