Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM.88
noviembre 2017
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic NÚM.88, titulat "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)".
Núm. 54
març 2012
Núm. 53
desembre 2011
NÚM. 52
setembre 2011
Núm. 50
juliol 2011
Núm. 49
juny 2011