Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM. 90
junio 2018
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic NÚM. 90, titulat “Alimentació animal”.
Núm. del 26 al 50
abril 2012
Núm. 54
març 2012
Núm. 53
desembre 2011
NÚM. 52
setembre 2011