Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM.88
noviembre 2017
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic NÚM.88, titulat "Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)".
NÚM.84
novembre 2016
NÚM. 82
març 2016
núm. 80
novembre 2015
núm. 69
maig 2014
núm. 68
abril 2014
núm. 65
novembre 2013
núm. 63
setembre 2013
núm. 62
juliol 2013