Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

NÚM. 89
diciembre 2017
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat el Dossier Tècnic NÚM. 89, titulat "Avicultura de carn".
NÚM. 89
desembre 2017
NÚM.84
novembre 2016
NÚM. 82
març 2016
núm. 80
novembre 2015
núm. 69
maig 2014
núm. 68
abril 2014
núm. 65
novembre 2013
núm. 63
setembre 2013
núm. 62
juliol 2013
NÚM. 58
setembre 2012
Núm. del 26 al 50
abril 2012
Núm. 54
març 2012
Núm. 53
desembre 2011
NÚM. 52
setembre 2011
Núm. 50
juliol 2011
Núm. 49
juny 2011
Núm. 46
novembre 2010
Núm. 44
juliol 2010
Núm. 43
juliol 2010