Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

“La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”
NÚM. 92
juliol 2018
“Biodiversitat cultivada”
NÚM. 91
juliol 2018
“Alimentació animal”
NÚM. 90
juny 2018
"Avicultura de carn"
NÚM. 89
desembre 2017
"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)"
NÚM.88
novembre 2017
El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya
NÚM.87
juny 2017
"Gastronomia i productes agroalimentaris"
núm.86
febrer 2017
"Fertilització en cereal d'hivern"
NÚM.85
desembre 2016
"Fanerògames marines"
NÚM.84
novembre 2016