Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

“Les DOP i IGP agroalimentàries de Catalunya”
NÚM. 93
octubre 2018
“La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”
NÚM. 92
juliol 2018
“Biodiversitat cultivada”
NÚM. 91
juliol 2018
“Alimentació animal”
NÚM. 90
juny 2018
"Avicultura de carn"
NÚM. 89
desembre 2017
"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)"
NÚM.88
novembre 2017
El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya
NÚM.87
juny 2017
"Gastronomia i productes agroalimentaris"
núm.86
febrer 2017
"Fertilització en cereal d'hivern"
NÚM.85
desembre 2016
"Fanerògames marines"
NÚM.84
novembre 2016
"Nous models de producció saludables i sostenibles en el sector carni"
NÚM.83
octubre 2016
"Els sòls de Catalunya"
NÚM. 82
març 2016
"10 anys de transferència i de transmissió del coneixement"
núm. 81
desembre 2015
"L'oli d'oliva a Catalunya"
núm. 80
novembre 2015
"Fertilització i dejeccions ramaderes"
NÚM. 79
octubre 2015
La comercialització dels productes pesquers a Catalunya
NÚM. 78
setembre 2015
"La producció i la transformació de la fusta a Catalunya "
NÚM. 77
agost 2015
"Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors"
NÚM. 76
maig 2015
"Varietats vegetals tradicionals catalanes (II): Els calçots"
NÚM. 75
gener 2015
"Substrats per a cultius fora de sòl en horticultura. Materials alternatius per a la preparació de substrats"
núm. 74
novembre 2014