Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

"Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció en cítrics"
núm. 73
novembre 2014
"LEADER Cooperation, a key tool for rural Development"
núm. 70 _ English
octubre 2014
"Fenologia d'espècies llenyoses cultivades d'interès agrícola"
núm. 72
octubre 2014
"Malalties foliars en cereals d'hivern"
núm. 71
juliol 2014
"Cooperació LEADER. Una eina clau per al desenvolupament dels territoris rurals"
núm. 70
juny 2014
"Costos en l'agricultura"
núm. 69
maig 2014
"Alimentació d'oví"
núm. 68
abril 2014
"El castanyer a Catalunya i el seu aprofitament per a fruit"
núm. 67
febrer 2014
"El canvi climàtic en l'agricultura i el medi natural"
núm. 66
novembre 2013
"Fertirrigació"
núm. 65
novembre 2013
"Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de préssec"
núm. 64
setembre 2013
"Biomassa (II)"
núm. 63
setembre 2013
"Biomassa (I)"
núm. 62
juny 2013
"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (I)"
núm. 61
maig 2013
"Conreu de panís per a gra: Varietats. Incidència de les virosis en la producció"
núm. 60
març 2013
"Leader. Un enfocament innovador de la política de desenvolupament rural"
NÚM. 59
desembre 2012
"Producció de cereals d'hivern"
NÚM. 58
setembre 2012
"Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma"
Núm. 57
juliol 2012
"Darreres experiències en viticultura II"
Núm. 56
maig 2012
"Darreres experiències en viticultura I"
Núm. 55
abril 2012