Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

  abril 2012 | Núm. del 26 al 50
  marzo 2012 | Núm. 54
  diciembre 2011 | Núm. 53
  septiembre 2011 | NÚM. 52
  junio 2011 | Núm. 50
  mayo 2011 | Núm. 49
  octubre 2010 | Núm. 46
  julio 2010 | Núm. 44
  junio 2010 | Núm. 43
  diciembre 2009 | Núm. 40
  noviembre 2009 | Núm. 39
  septiembre 2009 | Núm. 37
  junio 2009 | Núm. 36