Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

  noviembre 2008 | Núm.32
  marzo 2008 | Núm.27
  febrero 2008 | Núm.26
  noviembre 2007 | Núm. 25
  septiembre 2007 | Núm.24
  junio 2007 | Núm. 22
  marzo 2007 | Núm. 20
  enero 2007 | Núm. 19
  octubre 2006 | Núm. 17
  septiembre 2006 | Núm. 16