Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

Varietats de cereals d'hivern
Núm. 15
agost 2006
Bones Pràctiques Agràries (II)
Núm. 14
juny 2006
Plantes aromàtiques i medicinals
Núm. 13
maig 2006
Nous avenços en el cultiu de l'arròs
Núm. 12
abril 2006
La gestió eficient de l'aigua de reg (II)
Núm. 11
abril 2006
Varietats de panís
Núm. 10
gener 2006
Nous avenços en viticultura
Núm. 09
desembre 2005
Gestió de recursos en vaquí de llet
Núm. 08
novembre 2005
L'olivera
Núm. 07
octubre 2005
Bones Pràctiques Agràries (I)
Núm. 06
setembre 2005
Cereals d'hivern
Núm. 05
agost 2005
Gestió eficient de l'aigua de reg (I)
Núm. 04
maig 2005
Producció Integrada
Núm. 03
abril 2005
Traçabilitat agroalimentària
Núm. 02
març 2005
El cultiu del panís, nous avenços
Núm. 01
febrer 2005