Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

“La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”
NÚM. 92
juliol 2018
“Biodiversitat cultivada”
NÚM. 91
juliol 2018
“Alimentació animal”
NÚM. 90
juny 2018
"Avicultura de carn"
NÚM. 89
desembre 2017
"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (II)"
NÚM.88
novembre 2017
El Programa de desenvolupament rural 2007-2013. Resultats i experiències a Catalunya
NÚM.87
juny 2017
"Gastronomia i productes agroalimentaris"
núm.86
febrer 2017
"Fertilització en cereal d'hivern"
NÚM.85
desembre 2016
"Fanerògames marines"
NÚM.84
novembre 2016
"Nous models de producció saludables i sostenibles en el sector carni"
NÚM.83
octubre 2016
"Els sòls de Catalunya"
NÚM. 82
març 2016
"10 anys de transferència i de transmissió del coneixement"
núm. 81
desembre 2015
"L'oli d'oliva a Catalunya"
núm. 80
novembre 2015
"Fertilització i dejeccions ramaderes"
NÚM. 79
octubre 2015
La comercialització dels productes pesquers a Catalunya
NÚM. 78
setembre 2015
"La producció i la transformació de la fusta a Catalunya "
NÚM. 77
agost 2015
"Varietats de blat de moro per a gra: producció, cicles, susceptibilitat a virosis i tractament de llavors"
NÚM. 76
maig 2015
"Varietats vegetals tradicionals catalanes (II): Els calçots"
NÚM. 75
gener 2015
"Substrats per a cultius fora de sòl en horticultura. Materials alternatius per a la preparació de substrats"
núm. 74
novembre 2014
"Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció en cítrics"
núm. 73
novembre 2014
"LEADER Cooperation, a key tool for rural Development"
núm. 70 _ English
octubre 2014
"Fenologia d'espècies llenyoses cultivades d'interès agrícola"
núm. 72
octubre 2014
"Malalties foliars en cereals d'hivern"
núm. 71
juliol 2014
"Cooperació LEADER. Una eina clau per al desenvolupament dels territoris rurals"
núm. 70
juny 2014
"Costos en l'agricultura"
núm. 69
maig 2014
"Alimentació d'oví"
núm. 68
abril 2014
"El castanyer a Catalunya i el seu aprofitament per a fruit"
núm. 67
febrer 2014
"El canvi climàtic en l'agricultura i el medi natural"
núm. 66
novembre 2013
"Fertirrigació"
núm. 65
novembre 2013
"Guia tècnica Fruit.Net per a la producció de préssec"
núm. 64
setembre 2013
"Biomassa (II)"
núm. 63
setembre 2013
"Biomassa (I)"
núm. 62
juny 2013
"Requeriments hídrics dels cultius llenyosos (I)"
núm. 61
maig 2013
"Conreu de panís per a gra: Varietats. Incidència de les virosis en la producció"
núm. 60
març 2013
"Leader. Un enfocament innovador de la política de desenvolupament rural"
NÚM. 59
desembre 2012
"Producció de cereals d'hivern"
NÚM. 58
setembre 2012
"Guia Tècnica Fruit.Net per a la producció de poma"
Núm. 57
juliol 2012
"Darreres experiències en viticultura II"
Núm. 56
maig 2012
"Darreres experiències en viticultura I"
Núm. 55
abril 2012
E-book dels Dossiers Tècnics
Núm. del 26 al 50
abril 2012
Conreu de panís per a gra
Núm. 54
març 2012
Gestió cinegètica
Núm. 53
desembre 2011
Cereals d'Hivern
NÚM. 52
setembre 2011
Maquinària d'aplicació de fitosanitaris
Núm. 51
juliol 2011
Noves plagues a Catalunya
Núm. 50
juny 2011
Els arts de pesca
Núm. 49
maig 2011
El conreu de panís: noves varietats i efecte de les dates de sembra
Núm. 48
març 2011
Productes fitosanitaris: nova legislació que regula el seu ús
Núm. 47
novembre 2010
L'Helicicultura
Núm. 46
octubre 2010
Cereals d'hivern i llavors de qualitat
Núm. 45
octubre 2010