Entrevistes a persones rellevants del món de l’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

ENTREVISTA 28/07/2014
Ramón Tora i Marquilles
"Mai s'havia fet un catàleg d'estadis fenològics tan ampli com aquest"
ENTREVISTA 30/05/2014
Jesús Fierro i Rugall
"L'aplicació plurifons al Leader 2014-2020 és una oportunitat per tal de crear una estratègia de desenvolupament local integrada i amb més valor afegit"
ENTREVISTA 21/05/2014
Daniel Garcia Llobet
"Si disminuïm la variabilitat de les parcel·les, augmentem la producció i podem treballar per a la qualitat que ens demana el client"
ENTREVISTA 12/05/2014
Joan Salvador Minguet Pla
"L'empresari agrari, abans de fer una inversió, caldria que tingués clar com es pot amortitzar i el seu finançament"
ENTREVISTA 16/04/2014
Claude de Vallavieille-Pope
"La nova raça de rovell groc present a Catalunya té més virulències"