Entrevistes a persones rellevants del món de l’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

Esther Peña   17/02/2010
"Volem que el consumidor sàpiga diferenciar i valorar els productes amb segells de qualitat"
Carme Solà   17/02/2010
"Per tirar endavant en aquest sector cal estar disposat a formar-se constantment"
Josep Panadès   17/02/2010
"Volem donar a conèixer el màxim possible els productes de Lleida"
Rosa Bisa   17/02/2010
"Gràcies a l'assessorament de les ADV, l'agricultor actua quan cal i evita despeses i riscos innecessaris"
Judit Arnó   17/02/2010
"La nostra feina és millorar el control de plagues i minvar la utilització de pesticides"