BOTÀNICA
Botànica
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Conèixer els components de la cèl·lula vegetal i la funció dels diferents teixits vegetals.
 • Relacionar les diferents parts de les plantes (arrel, tija, fulles, flors, fruits, llavors) amb les principals funcions (respiració, fotosíntesi, transpiració, etc.).
 • Classificar les plantes segons les seves característiques botàniques.
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Anatomia i morfologia externa de les plantes.
  • L’arrel
  • La tija
  • La fulla
  • La flor
  • El fruit
  • La llavor
 • Tema 2: Morfologia interna i fisiologia de les plantes.
  • La cèl·lula vegetal
  • Teixits en els vegetals
  • Funcions en els vegetals
  • Fenologia
 • Tema 3: Classificació del regne vegetal.
  • Els regnes en els éssers vius
  • Els noms de les plantes
  • El regne de les Plantes
  • Determinació d’espècies mitjançant claus dicotòmiques
  • Famílies importants entre les plantes
  • Dicotiledònies
Durada
63 h
Cost de la inscripció
65

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat