BENESTAR ANIMAL
Curs de benestar animal per a personal encarregat d'escorxador
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic . Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una explicació de casos pràctics i l'examen final.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Analitzar el concepte de benestar i els factors que el condicionen.
 • Conèixer el comportament dels animals, així com les característiques anatòmiques i fisiològiques que l’influencien.
 • Conèixer els requeriments de les diferents espècies de renda pel que fa a instal·lacions, alimentació, maneig i necessitats ambientals.
 • Avaluar les repercussions d’unes males condicions de producció sobre el benestar dels animals.
 • Conèixer els arguments i motius de la preocupació de la societat pel benestar dels animals.
 • Analitzar la nova normativa de benestar animal i les obligacions legals que s’hi exigeixen.
 • Ser conscient de la importància que té, l’aplicació de mesures higienicosanitàries en la prevenció de malalties, així com de la seva relació amb el benestar dels animals.
 • Valorar les condicions més òptimes per al maneig dels animals a l’escorxador. 
Continguts

El curs està estructurat en un mòdul general i en un mòdul específic amb els següents continguts:

Mòdul general

 • El coneixement dels animals
  • 1. Concepte i avaluació del benestar animal
  • 2. Etologia i comportament animal
 • El benestar animal a la societat europea
  • 3. El benestar animal des d'un punt de vista social i econòmic
  • 4. El benestar animal a la legislació
 • El benestar a la pràctica diària
  • 5. Instal·lacions i equips en relació amb el benestar animal
  • 6. Benestar i sanitat animal
  • 7. Aspectes del benestar en el maneig dels animals

Mòdul específic

 • Benestar animal a l’escorxador
  • 1. Arribada dels animals a l'escorxador
  • 2. Estabulació en quadres
  • 3. Benestar animal en el sacrifici

Sessió presencial final: Xerrada tècnica sobre maneig dels animals a l’escorxador, visionat d’un vídeo sobre el maneig i examen final.

Durada
20 h
Cost de la inscripció
52 € (32 € per matrícula i 20 € per drets d'examen)

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat