CLIMATOLOGIA
Clima i microclima
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Diferenciar entre clima i temps atmosfèric
 • Conèixer els processos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura
 • Conèixer els riscos atmosfèrics més importants per la seva repercussió en l'agricultura
 • Conèixer els sistemes de control que podem utilitzar davant dels processos i riscos atmosfèrics
 • Entendre la relació entre microclimes artificials i els paràmetres de temperatura i humitat relatives
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Conceptes generals i meteors
  • Clima i temps atmosfèric
  • L’atmosfera i la radiació solar
  • La forma i els moviments de la Terra i les característiques de la superfície terrestre
  • La humanització
 • Tema 2: Processos atmosfèrics
  • Concepte de processos atmosfèrics
  • Processos atmosfèrics: Formació del vent
  • Processos atmosfèrics: Formació dels núvols i precipitacions
 • Tema 3: Riscos atmosfèrics
  • El risc atmosfèric
  • Riscos atmosfèrics associats a les precipitacions
  • Riscos atmosfèrics associats a les tempestes
  • Riscos atmosfèrics associats a les baixes temperatures
  • Riscos i impactes
 • Tema 4: Sistemes de control, prevenció i lluita
  • Els sistemes de control
  • Els sistemes de prevenció i lluita
  • Els microclimes artificials
Durada
21h
Cost de la inscripció
32 €

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat