SECTOR AGRARI
Curs de càlcul de costos
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs especialment adreçat a les persones vinculades al sector agrari que tenen un interès especial pels costos d'una activitat de fruita dolça.
Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic i per telèfon.
Per tal de poder realitzar el curs, els alumnes hauran d'utilitzar un equipament informàtic que disposi del sistema operatiu Windows (versió XP o posterior), del navegador Internet Explorer (versió 6 o posterior) i connexió a Internet. Els alumnes que no disposin de aquest equipament necessari podran realitzar el curs a l'aula d'informàtica de qualsevol escola del Servei de Formació Agrària del DAAM.
Objectius
 • Identificar i classificar els diferents tipus de costos.
 • Distingir els costos indirectes i aplicar un criteri per imputar-los a cada producte.
 • Conèixer el mètode de costos complets per determinar el cost de producció d'un producte.
 • Interpretar un cas de càlcul de costos d'una explotació de pomeres elaborat amb l'ajut d'un model de càlcul en un full electrònic (Excel).
 • Utilitzar un model de full electrònic per resoldre un cas de càlcul de costos en una explotació de perers.
Continguts

El curs està estructurat en tres temes:

 • Bloc 1: El cost
 • Bloc 2: Tipus de costos
 • Bloc 3: Els costos complets
Durada
12 h
Cost de la inscripció
32 €

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat