Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Amposta, 24, 26 i 30 d’abril i 3 de maig de 2018

Curs de captura en viu d’espècies cinegètiques i exòtiques invasores

L’activitat cinegètica és un aprofitament ordenat dels recursos naturals que es troba supeditat a la conservació de les poblacions de la fauna cinegètica i protegida. La reducció de l’efecte de la depredació sobre les espècies cinegètiques i protegides és una eina útil per garantir els aprofitaments sostenibles d’aquestes espècies. Una de les tècniques de reducció de la depredació consisteix en la captura en viu d’exemplars d’espècies depredadores i exòtiques invasores i la seva extracció del medi natural, la qual ha de ser regulada per tal d’evitar desequilibris i alteracions dels ecosistemes naturals i en especial l’afectació de les espècies cinegètiques que no han de ser capturades.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

SSTT del DARP a Vic, 15, 22 i 29 de maig i 5 i 12 de juny de 2018

Patologies més habituals als nostres ramats d'oví i cabrum

Aquest curs pretén donar a conèixer de forma pràctica les patologies més habituals dels nostres ramats d’oví i cabrum per millorar el seu maneig i també donar compliment a la normativa de benestar animal en les explotacions ovines i caprines. La metodologia del curs tindrà una part d’exposició prèvia del tema a tractar i després és posarà en comú les experiències dels assistents i les solucions aplicades per cadascú , després es valoraran possibles millores i actuacions preventives.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Guissona, 27 d’abril i 4, 11, 18 i 25 de maig de 2018

Curs de benestar animal a l’escorxador

Aquest curs pretén oferir la formació general i específica sobre benestar animal a l'escorxador que, alhora, permet obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. El curs consta de 20 hores i és preceptiu per a tots els professionals de cria, transport i sacrifici de les diferents espècies. Amb aquests coneixements i en posar en pràctica la normativa de benestar, s'aconseguirà una producció de carn de més qualitat a més d'implementar principis més humanitaris de tracte entre els homes i els animals.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 24 i 26 d’abril i 2 i 3 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader. Mòdul específic

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents. Per aquest motiu i per donar compliment a la normativa de la Unió Europea que regula l’aplicació segura dels biocides en l’àmbit ramader, oferim aquesta formació amb pràctiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Amposta, 1, 2, 8, 9, 22 i 23 de juny de 2018

Cuina sostenible amb productes de proximitat

El Baix Ebre i el Montsià abasteixen la nostra gastronomia amb productes singulars i de qualitat, alguns d’ells encara poc coneguts. L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en el coneixement dels productors i els productes de proximitat que aporten qualitat i donen peu a una cuina sostenible, diversa i sana.