Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sant Sadurní d'Anoia, del 27 d'octubre a 12 de desembre 2017

Curs d'introducció viticultura biodinàmica (modalitat presencial)

Cada vegada més viticultors i elaboradors es mostren interessats en la viticultura biodinàmica. Els bons resultats després d’utilitzar aquest mètode, tant en relació amb la vitalització dels sòls com també amb la qualitat de la vinya, fan que el sector vitivinícola aposti cada cop més per aquestes pràctiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Santa Coloma de Farners, novembre de 2017

Anàlisi sensorial de mels 3a. edició

Es tracta d'establir els paràmetres organolèptics que identifiquen els diferents tipus de mels monoflorals de Catalunya i, al mateix temps, formar un grup de persones entrenat en l'anàlisi sensorial d'aquest producte alimentari que pugui donar consell i actuar de jurat en concursos.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sant Sadurní d'Anoia, 23, 24, 30 i 31 d'octubre de 2017

Curs de nivell qualificat de fumigador

Aquest curs s'adreça a les persones que volen manipular o aplicar productes fitosanitaris que siguin o generin gasos classificats com a tòxics, molt tòxics o mortals i que, segons la normativa vigent (Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny), han d'acreditar coneixements de capacitació de manipulador i aplicador d'aquests gasos per poder estar en possessió del carnet identificador exigit.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sant Sadurní d'Anoia, 30 d'octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre

Curs l'enoturisme, una oportunitat per als cellers (modalitat presencial)

L'enoturisme és un terme que està incorporat al llenguatge del carrer. Amb aquest nom, cellers i operadors de turisme ofereixen serveis lligats al territori vitícola. L'enoturisme apropa els consumidors a les nostres vinyes i els nostres cellers i permeten donar-los a conèixer, però també han d'aportar un valor afegit a l'activitat principal dels cellers, que és l'elaboració i la comercialització de vins i caves.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells (Sant Sadurní d'Anoia), del 6 de novembre al 4 de desembre 2017

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (modalitat presencial)

Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic. Quan acabi el curs, es realitzarà un examen final, obligatori per obtenir el carnet (nivell bàsic) de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.