Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, del 8 de maig al 2 de juny de 2018

Elaboració i tast de cerveses artesanes

Els objectius d’aquest curs són: conèixer bé els ingredients utilitzats en l'elaboració de cervesa, conèixer el procés d'elaboració de la cervesa artesana així com saber dissenyar una recepta de cervesa i els seus càlculs conseqüents. Tastar diferents estils de cervesa i trobar-ne les diferències. I finalment, visitar un obrador de cervesa artesana i elaborar cervesa.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Gandesa, del 12 de febrer al 2 de març de 2018

Curs bàsic de producció integrada

Aquest curs pretén donar resposta a les necessitats de formació específica dels productors i elaboradors que es volen incorporar al sistema de producció integrada. Prendre consciència de la incidència que tenen, sobre l'equilibri natural de l'ecosistema, les intervencions de l'agricultor en el procés productiu. Comprendre que, per aconseguir una agricultura viable i sostenible, és fonamental aplicar les normes tècniques de la Producció Integrada als diferents cultius.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Nalec, del 14 de febrer al 14 de març de 2018

Curs pràctic sobre la documentació i la gestió de l’explotació agrària

Les darreres novetats en el marc normatiu en aspectes agroambientals han comportat entre altres coses posar més èmfasi en la traçabilitat i el control documental com a instrument per garantir una gestió més sostenible en l’explotació agrària. Entre aquestes modificacions hi ha l’aparició de noves obligacions que afecten tots els agents que intervenen en la producció primària.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 2018

Formació contínua 2018

Per inscripció i matrícula contacta amb l’Escola Agrària de Tàrrega fins 15 dies abans de l’inici de cada curs.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Manresa, de l’11 d’abril al 30 de maig de 2018

Identificació i usos de la flora arvense

En els darrers anys, des de l’Escola de Manresa i l’associació l’Era, s’ha estat treballant en el paper indicador de la flora arvense sobre sòl. Enguany, es vol seguir aprofundint en la identificació de plantes, en el paper que tenen dins dels agroecosistemes i com es poden aprofitar. Es planteja com un curs eminentment pràctic, on es procurarà assolir un mínim de coneixements teòrics i destreses per a la correcta identificació de les principals famílies botàniques i espècies arvenses que podem trobar en el territori. Per tant, s’anirà més enllà del concepte generalitzat de “mala herba”, incidint en l’interès que poden tenir moltes d’elles com a elements dinamitzadors de l’agricultura i la ramaderia, i com a contribuïdores a millorar la gestió, la resiliència i la sostenibilitat ambiental dels sistemes agrícoles on es trobin.