Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Alfarràs (Alfarràs), del 27 de setembre al 13 de desembre de 2018

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Els objectius d’aquest curs són: donar a conèixer la normativa de producció agrària ecològica i les obligacions legals que estableix, analitzar el mercat del producte agroalimentari ecològic i conèixer els canals de comercialització, proporcionar les bases científiques i tècniques de la producció agroalimentària ecològica, informar dels ajuts a la producció agrària ecològica i dels compromisos que han de complir els beneficiaris i donar els elements bàsics necessaris per a la conversió de les explotacions i les activitats realitzades per tal que els seus responsables puguin avaluar la complexitat, tant tècnica com econòmica, que comporta aquest procés.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 12 al 15 de març de 2019

Tecnologia bàsica d’elaboració de formatges. Pastes làctiques

Aquest curs forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector formatger artesà de Catalunya, que ha de permetre la qualificació dels professionals del sector. S’adreça a principiants interessats en adquirir els conceptes bàsics per iniciar-se en aquesta activitat.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 22 al 24 de gener 2019

Maduració de formatges

La maduració del formatge és una de les etapes que més influeix en les propietats organolèptiques del producte final. En aquest curs aprendrem la importància de les condicions de la cava de maduració i les feines que cal fer per a cada tipus de formatge.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Curs 2018/2019. Oferta de les escoles agràries.

Formació Professional

Les escoles agràries són centres públics de formació professional del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Ofereixen la formació més completa en professions i activitats del món rural: activitats agràries, jardineria, forestal, indústries alimentàries, activitats fisicoesportives al medi natural, activitats eqüestres.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Lleida, 25 i 27 de setembre i 1 d’octubre de 2018

IV Seminari d’especialització en processament de fruites i hortalisses de IV i V gamma

En l’actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses. Així, poder anar un pas endavant i conèixer noves tendències, nous formats i nous ingredients que permetin crear un producte únic en el negoci és un factor clau.