Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Constantí, del 15 de setembre al 20 d'octubre de 2017

Curs bàsic d'apicultura

L'apicultura és una activitat de creixent interès. La producció de mel i altres productes apícoles fan que aquesta activitat tingui una importància fonamental per al desenvolupament rural i l'equilibri ecològic, contribuint a la biodiversitat del planeta. La complexitat actual en la cura i el manteniment de les abelles de la mel exigeix a l'apicultor tenir un alt coneixement sobre l'activitat. Aquest curs és una introducció al món de l'apicultura, alhora que serveix per reciclar els coneixements d'apicultors que ja tenen abelles.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Alfarràs, del 2 d'octubre al 13 de novembre se 2017

Producció frutícola. Arboricultura

La competitivitat de les explotacions fructícoles actuals passa per la innovació tecnològica en diversos àmbits com són la innovació varietal, la gamma de nous portaempelts, els sistemes de formació dels arbres, la tecnologia del reg i la fertilització, la lluita integrada contra plagues i malalties, i la mecanització de les principals operacions de cultiu . Aquest curs de producció fructícola pretén donar els principals coneixements entorn d'aquests temes.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Alfarràs, del 28 de setembre al 14 de desembre de 2017

Agricultura ecològica. Especialitat arboricultura

Els objectius del curs són: Donar a conèixer la normativa de producció agrària ecològica i les obligacions legals que estableix. Analitzar el mercat del producte agroalimentari ecològic i conèixer els canals de comercialització. Proporcionar les bases científiques i tècniques de la producció agroalimentària ecològica. Informar dels ajuts a la producció agrària ecològica i dels compromisos que han de complir els beneficiaris. Donar els elements bàsics necessaris per a la conversió de les explotacions i les activitats realitzades per tal que els seus responsables puguin avaluar la complexitat, tant tècnica com econòmica que comporta aquest procés.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Constantí, del 26 al 29 de setembre de 2017

Curs de mestres d'almàssera

L'objectiu d'aquest curs de mestres d'almàssera és conèixer els factors de producció i de maneig del cultiu que incideixen en la qualitat final de l'oli, així com els punts crítics del procés d'entrada de l'oliva, del maneig de l'almàssera i l'emmagatzematge, valorar les conseqüències en l'eficiència extractiva i sobre la composició de les característiques organolèptiques dels olis que se'n deriven, per tal d'obtenir un producte que reuneixi unes característiques de qualitat, que estimuli el seu consum i n'incrementi la demanda.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Bellestar, del 24 d'octubre al 25 de novembre de 2017

Mòdul d'ampliació de la forja i ferrament d'equins

Aquest mòdul està associat a la unitat de competència d'Aplomat, forja i ferrament d'equins. Es tracta d'una ampliació en forja i ferrament de la formació que actualment fan els alumnes de la qualificació professional de Ferrament d'equins. El mòdul s'adreça a persones relacionades amb el món rural i està destinat a ferradors o aprenents de ferrador que vulguin ampliar els seus coneixements en forja de ferradures i ferrament. Els professors del curs són: Eduard Salla, Roger Soler i Ricard Rosselló.