Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 2 de maig al 4 de juny de 2018

Visites guiades a les explotacions:noves estratègies comercials

Les visites guiades a les explotacions agrícoles i de transformació agroalimentària són una activitat turística creixent arreu de Catalunya, que posa en valor tant el sector com el producte i genera confiança en el consumidor. Aquest curs pretén donar les eines per a que l’empresari agrícola acabi definint un producte turístic diferenciat què sorgeixi de la seva activitat diària, aportant experiència i coneixement, alhora que es difonen els valors culturals i patrimonials que l’envolten.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Solsonès (Solsona), del 8 al 16 de juny de 2018

Captura en viu d’espècies depredadores i exòtiques invasores

La captura d’exemplars d’espècies depredadores o exòtiques invasores pot ser una mesura útil de gestió cinegètica o de restauració d’hàbitats i comunitats silvestres. És una solució de caràcter excepcional i d’últim recurs, amb condicions que han de garantir la selectivitat dels mètodes aplicats i també el benestar dels animals capturats d’acord amb la normativa bàsica vigent. L’objectiu del curs és donar a conèixer el marc normatiu i pràctic en matèria de captura en viu de depredadors cinegètics i exòtics invasors per aplicar-lo correctament en la gestió de la fauna salvatge, i acreditar les persones usuàries de mètodes homologats mitjançant la superació d’un examen, d’acord amb el Decret 56/2014, de 22 d’abril.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, del 3 al 15 de maig de 2018

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

El curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com per exemple: agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris. L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal. L’assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell Bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Gandesa, 27 i 28 d’abril, 25 i 26 de maig, 1 i 2 de juny de 2018

Biodinàmica a l’agricultura

L’agricultura biodinàmica es considera el primer mètode europeu d'agricultura ecològica. Es basa en els principis del filòsof austríac Rudolf Steiner, a qui van acudir en 1920 un grup d'agricultors de Koberwitz (Àustria), alarmats per la pèrdua de fertilitat de la terra i l'escàs valor nutritiu de les seves collites. Aquest tipus d'agricultura ecològica, a més de respectar el medi ambient i la biodiversitat, inclou una dimensió espiritual en la relació entre l'home i la terra i proposa treballar en harmonia amb les forces còsmiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Santa Coloma de Farners, 11, 12 i 13 de maig de 2018

Apicultura ecològica

La producció agrària ecològica, també anomenada orgànica o biològica, és un sistema de producció amb bases tècniques i normatives pròpies que tenen com a objectiu principal obtenir aliments de màxima qualitat sense utilitzar substàncies químiques de síntesi ni organismes modificats genèticament. L’apicultura és una activitat ramadera important pel que fa a la protecció mediambiental i a la producció agroforestal mitjançant l’acció pol·linitzadora de les abelles. La condició de “productes apícoles ecològics’’ està estretament vinculada tant a les característiques del tractament de les arnes com a la qualitat del medi ambient i les condicions d’extracció, elaboració i emmagatzematge dels productes.