Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, del 31 de maig al 29 de juny del 2018

Introducció al sistema d'informació geogràfica qGIS

Aquest és un curs d’iniciació al maneig del sistema d’informació geogràfica lliure i gratuït conegut com a qGIS, especialment indicat per a persones que desenvolupen la seva activitat professional en el món agrari, forestal o rural i altres professionals que habitualment tenen la necessitat de gestionar qualsevol tipus de informació sobre un territori determinat. Aquest és un software que, a més de ser lliure, es caracteritza per disposar d’una interfície senzilla i al mateix temps suficientment potent per poder desenvolupar eines de maneig d’informació territorial tant geogràfica com alfanumèrica. Per últim, cal tenir en compte que, des de l'1 de gener de 2018, qGIS és el programari base del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, del 19 de març al 22 de març de 2018

Preparació per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-ECC2)

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina. Es tracta d’un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrista. El curs tracta sobre el manteniment i l’ús de la serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, del 21 de febrer al 11 d’abril de 2018

Prepara el teu allotjament rural per a treballar amb el turisme de fauna i natura

L’objectiu d’aquest curs és capacitar els propietaris d'allotjaments rurals per iniciar una línia de treball en turisme de fauna i natura. Catalunya té una posició geogràfica que permet una elevada biodiversitat. Aquest fet ha estat vist en ocasions com un impediment per al desenvolupament de determinades activitats humanes; ara bé, la demanda d’experiències en el medi natural i d’interacció amb la fauna salvatge creix a casa nostra.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, del 20 de febrer al 6 de març de 2018

Fer soldadures amb èxit a pagès

Aquest curs pretén aconseguir l’aprenentatge i la millora de les diferents tècniques de soldadura en un curs totalment pràctic a fi de, posteriorment, ser capaç d’aplicar els coneixements adquirits en reparacions dins de l’explotació agrícola i ramadera.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Tàrrega, del 19 de febrer al 19 de març

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (modalitat semipresencial)

D’acord amb el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. És obligatori per a agricultors i/o responsables tècnics de les explotacions agràries que tinguin al seu càrrec personal que apliqui productes fitosanitaris, responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, responsables tècnics de les empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris, responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris i aplicadors a tercers.