Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Curs expert/especialista universitari en gestió estratègica del sector agroalimentari 2012-2013

Aquest curs ofereix una formació específica que pretén millorar els coneixements i les competències professionals de directius i càrrecs intermedis del sector agroalimentari, així com dels joves professionals que vulguin adquirir i perfeccionar coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar una reeixida carrera professional

ECA DE TÀRREGA

Cursos del primer semestre a l'ECA de Tàrrega

L'Escola de capacitació agrària de Tàrrega durà a terme 14 cursos entre els mesos de febrer, març i abril

ECA DEL PIRINEU

Mòdul sobre primers auxilis

Aquest mòdul està associat a la "unitat de competència d'Assistir com a primer/a intervinent en cas d'accident o situació d'emergència". Així mateix, està vinculat a la qualificació professional de "Guia per a itineraris eqüestres en medi natural".

ECAF DE STA. COLOMA DE FARNERS

Curs de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. Nivell Bàsic

El curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació com a agricultors que no disposin de personal auxiliar en la mateixa explotació, personal auxiliar d'empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d'empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris.

ECAF DE STA. COLOMA DE FARNERS

Gestió de gespes esportives

La gespa té gran importància en les instal·lacions esportives. És per això que s'ha cregut convenient oferir un curs per donar resposta a les inquietuds dels professionals del sector, ja que, en altres cursos, s'havia comentat la necessitat de tractar aquest tema.