Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

ECA DEL PIRINEU

Mòdul d'alimentació, maneig general i primers auxilis a cavalls

Aquest mòdul està associat a la unitat de competència d'alimentar i dur a terme el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí. Així mateix, està vinculat a les qualificacions professionals de cures i maneig del cavall i de guia per itineraris eqüestres en medi natural del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

Curs de pelador de suro

ECAF Santa Coloma de Farners

Curs de pelador de suro

La lleva del suro és una activitat tradicional amb més de dos segles d'existència que encara avui es fa manualment. Aquest curs donarà les nocions bàsiques teòriques i pràctiques per a aquelles persones que vulguin iniciar-se en aquesta activitat, o bé millorar el que ja en saben.

JARC

Curs de producció ecològica en vinya. Gratuït per autònoms i treballadors

El curs es desenvoluparà els mesos de Juliol, Octubre i novembre 2013 a l' Alt Camp. El t termini d'inscripcions finalitza el 28 de juny

ICHN

Cartografia i avaluació dels hàbitats. Exercici pràctic a la Garrotxa

Els hàbitats naturals són la clau de volta de la interpretació del medi i la conservació de la biodiversitat. El curs, eminentment pràctic, pretén mostrar les eines i recursos bàsics per al seu estudi i avaluació tot prenent com exemple els treballs desenvolupats al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Institut d'Ensenyament Secundari INS Llançà

INSTITUT DE LLANÇÀ

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'olis d'oliva i vins (curs 2013-2014)

Aquests estudis capaciten per elaborar, envasar i comercialitzar olis d'oliva, vins i altres begudes d'acord amb els plans de producció i qualitat