Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

Seminari de casos pràctics en BRC, IFS i ISO 22000 FSSC alimentació

ECA DE L'EMPORDÀ

Seminari de casos pràctics en BRC, IFS i ISO 22000 FSSC alimentació

En aquest seminari es treballaran diversos casos pràctics d'aquests estàndards internacionals de qualitat i seguretat, així com aquells que afectin de més a prop els assistents, oferint-los les eines necessàries per resoldre'ls de manera satisfactòria.

Etiquetatge de productes carnis

ECA DE L'EMPORDÀ

Etiquetatge de productes carnis

L'objectiu del curs és conèixer i aplicar el Reglament 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i les diferencies amb el RD 1334/1999

ECA DE L'EMPORDÀ

Interacció envasos-aliments

En aquest curs es tractaran diferents aspectes de la interacció entre els aliments i els materials dels envasos: aspectes tècnics, legislatius i analítics

ECAF STA. COLOMA DE FARNERS

Curs de manteniment d'instal·lacions agrícoles

En aquest curs es posaran en pràctica tècniques bàsiques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i soldadura, amb l'objectiu que l'agricultor o ramader sigui més autònom a l'hora de mantenir les instal·lacions de la seva explotació

DIFERENTS CENTRES

Llista actualitzada dels propers cursos i matriculacions

Consulta la programació dels propers cursos relacionats amb temàtiques del sector agroalimentari