Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa, del 26 al 29 de novembre 2018

Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador

Durant aquest curs construirem una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador incorporat. Aquestes estufes funcionen amb un foc de curta durada però molt intens. Els gasos de la combustió recorren uns conductes per on van transferint l’escalfor a l’estructura abans de sortir per la xemeneia. Aquesta estructura fa de massa tèrmica i acumularà la calor que donarà a l’ambient.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Lleida, 30 de novembre de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners, Vilassar de Mar, del 30 d’octubre al 27 de novembre de 2018

Taller/Seminari d’emprenedoria en horta

La necessitat de disposar de maquinària hortícola adaptada a les necessitats i característiques de cada territori és clau per l’agricultura catalana. El Maresme és una comarca llarga i estreta amb sòls sorrencs i parcel·les petites; el Llobregat està situat en ple delta on els sòls són argilosos; i el Vallès, al peu del Montseny, té terres gruixudes... Tot plegat configura un mosaic hortícola de gran vàlua que cal mecanitzar per afavorir la sostenibilitat empresarial de les explotacions agràries. En aquest tallerseminari, veurem quins tipus de maquinària, per al treball del sòl, sembrar o fer tractaments químics, s’han desenvolupat tècnicament i quins estan disponibles comercialment. També veurem quina maquinària s’adapta millor a cada zona segons les característiques del sòl i el tipus de parcel·les.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre de 2018

Bioconstrucció a l’explotació agrícola. Construcció amb terra

Fa diversos anys que a l’Escola Agrària de Tàrrega tenim una línia de formació sobre bioconstrucció. Hem treballat amb materials com la canya, les bales de palla, la fusta, la terra, etc. Aquest any proposem fer un curs per conèixer les diverses tècniques constructives que usen la terra com a material de construcció, un material local, no tòxic, de baix impacte ambiental i amb molt bones prestacions per a la construcció.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà, Monells, 31 d’octubre i 6, 15 i 21 de novembre de 2018

Dona valor afegit al teu producte: innovació, comercialització i comunicació per a petits i mitjans operadors alimentaris

Les tendències de l’alimentació actual són molt diverses i evolucionen per adaptar-se a les necessitats dels consumidors. La salut, la comoditat, la proximitat, l’exotisme o l’hedonisme són valors presents en la majoria dels productes alimentaris que es comercialitzen. Alguns d’aquests valors, com la proximitat, la tradició o la qualitat, són característics dels productes locals, de proximitat o elaborats per sistemes tradicionals per petites i mitjanes empreses, que els han de saber fer valdre, potenciar i comunicar en un mercat molt competitiu. Triar el canal de distribució més adequat, fer un bon pla de comunicació, utilitzar de forma eficaç les xarxes socials i, fins i tot, atrevir-se a exportar també són reptes a l’abast de les petites i mitjanes organitzacions.