Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

ECA DE TÀRREGA

Oferta de cursos del segon semestre de 2013

Entre d'altres: Nivell qualificat de manipulador i aplicador de fitosanitaris, Manteniment i maneig del tractor i màquines motrius, Complements de l'empresa agrària, Curs per elaborar un pla d'empresa agrari o Bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals.

ECA DEL PIRINEU

Mòdul de tècniques bàsiques de muntar a cavall

Aquest mòdul està associat a la unitat de competència de dominar les tècniques bàsiques de muntar a cavall. Així mateix, està vinculat a la qualificació professional de Guia per a itineraris eqüestres en medi natural del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

ECA DEL PIRINEU

Mòdul d'alimentació, maneig general i primers auxilis a cavalls

Aquest mòdul està associat a la unitat de competència d'alimentar i dur a terme el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí. Així mateix, està vinculat a les qualificacions professionals de cures i maneig del cavall i de guia per itineraris eqüestres en medi natural del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya de l'Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP)

Curs de pelador de suro

ECAF Santa Coloma de Farners

Curs de pelador de suro

La lleva del suro és una activitat tradicional amb més de dos segles d'existència que encara avui es fa manualment. Aquest curs donarà les nocions bàsiques teòriques i pràctiques per a aquelles persones que vulguin iniciar-se en aquesta activitat, o bé millorar el que ja en saben.

JARC

Curs de producció ecològica en vinya. Gratuït per autònoms i treballadors

El curs es desenvoluparà els mesos de Juliol, Octubre i novembre 2013 a l' Alt Camp. El t termini d'inscripcions finalitza el 28 de juny