Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, del 26 d’octubre de 2018 al 24 de gener de 2019

Porcicultura ecològica

La producció ecològica és un sistema de producció d’aliments de qualitat certificada que respecta àmpliament el medi ambient i el benestar animal, donant les condicions per al comportament natural de les espècies dins del seu maneig. Aquest sistema de producció ha crescut molt a casa nostra en tots els sectors agraris, tant pel què fa a la producció com el consum dels productes certificats. Tanmateix, la producció porcina ecològica és encara molt testimonial a Catalunya, tot i haver-hi una capacitat de conversió d’explotacions i mercat potencial important.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà, Monells, 23, 25 i 31 d’octubre de 2018

Tecnologies d’envasament per a petits i mitjans operadors alimentaris

La necessitat de conservar els aliments frescos o processats per augmentar-ne la vida útil i millorar-ne la presentació i la higiene ha portat al desenvolupament de tecnologies basades en l’ús de materials plàstics de diversa tipologia, sovint combinats amb l’addició de mescles de gasos a l’interior de l’envàs. És necessari fer un ús correcte d’aquestes tecnologies per evitar perills alimentaris greus, com el botulisme o la listeriosi, i problemes de qualitat, ja que allò que és vàlid per un producte pot ser contraproduent per un altre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mas Bové, Constantí, 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre de 2018

Manteniment d’instal·lacions agrícoles i ramaderes

En aquest curs es posaran en pràctica les tècniques bàsiques de manteniment d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i de soldadura. La seva finalitat és donar els coneixements bàsics per tal que els agricultors i ramaders siguin més autònoms a l’hora de mantenir les seves explotacions, fet que contribuirà a resoldre avaries en situacions puntuals, reduir els costos de serveis externs i evitar la dependència externa en determinades situacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, 25 d’octubre de 2018

Curs d’actualització sobre tuberculosi bovina. 2ª edició

Aquest curs està dissenyat per impartir la formació requerida pel Programa Estatal d’Eradicació de la Tuberculosi Bovina als professionals veterinaris que intervenen en l’execució de les proves de camp de diagnosi de la tuberculosi bovina. Col·laboren en la seva organització el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i el MAPAMA.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 i 30 d’octubre de 2018

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de fitosanitaris. L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària a Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal.