Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 30 d’octubre, 6, 13 i 20 de novembre de 2018

Excel avançat per a la gestió de la producció i logística

En un mercat canviant i amb gran complexitat de les xarxes d’aprovisionament, producció, emmagatzematge, distribució i transport, la competitivitat de moltes empreses depèn de la qualitat de la seva gestió de la producció i la logística. També de la gestió de la incertesa. Per això es fa necessària una anàlisis de la demanda diària, dels costos, els nivells de servei i l’aprofitament dels recursos. També cal fer previsions de la demanda, anàlisis d’escenaris, valoració d’alternatives i riscs, plans de contingència i dimensionat de capacitats de resposta en escenaris d’incertesa. Prendre decisions sobre aprovisionament, gestió de estocs, emmagatzematge, preparació de comandes (picking) i detall de paquets (packing). En aquest curs s’introdueixen els coneixements i les eines d’Excel que us permetran analitzar la informació disponible, plantejar escenaris alternatius, les seves probabilitats, elaborar els plans de contingència quese’n deriven, i cercar solucions òptimes als reptes logístics.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega, 11,18 i 25 d’octubre de 2018

Tasques per a la gestió de l’empresa Modalitat semipresencial

Aquest curs s’adreça a persones que estan en procés d’incorporació a l’empresa agrària. Els objectius del curs són donar uns coneixements bàsics de comptabilitat i economia financera pensant en una empresa que voldrà comercialitzar el seu producte i que pot arribar a necessitar finançament.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EAF Santa Coloma de Farners, 19 i 26 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre de 2018

Anàlisi sensorial de mels

Des de l’any 2013, L’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners entrena tan a apicultors com a altres persones interessades en l’anàlisi sensorial de mels. D’aquesta manera s’han pogut establir paràmetres organolèptics per identificar els diferents tipus de mels monoflorals de Catalunya i, a l’hora, formar persones que puguindonar consells i actuar de jurat en concursos d’aquest producte alimentari. Enguany, com a novetat, el curs inclou visites a un centre de recerca i a una empresa de referència en el sector. Fet que amplia els col·laboradors del curs, permet obtenir el punt de vista d’investigadors i comercials, i realitzar sessions de tast fora de l’escola.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Tàrrega, 5 i 12 de novembre de 2018

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader. Mòdul específic

D’acord amb l’Ordre AAM/329/2014, de 27 d’octubre, els ramaders que utilitzen biocides en les seves explotacions han de tenir la formació adient per garantir la manipulació correcta d’aquests productes. Si es disposa del nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris cal fer un curs de 13 hores (mòdul específic). L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà (Monells) 6 al 27 de novembre de 2018

Producció d’aviram

Des de l’Escola Agrària de l’Empordà hem detectat que, en els darrers anys, hi ha hagut un increment significatiu de les explotacions ramaderes dedicades a la producció d’aviram, especialment a l’engreix de pollastres i a les gallines de posta, tant en la modalitat de producció convencional com en l’ecològica. Per aquest motiu, hem considerat adient programar un curs dedicat al col·lectiu de ramaders d’aviram, per tal de millorar la seva qualificació professional i les seves competències en el maneig d’aquet tipus de producció i així assolir uns millors nivells de rendibilitat econòmica.