Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Solsonès (Olius), 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre de 2018

Preparació per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-ECC2)

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina. És un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrador. El curs tracta diferents temàtiques del manteniment i l’ús de la serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells, del 29 d’octubre a l’11 de desembre de 2018

Curs d’introducció a la viticultura biodinàmica

Cada vegada hi ha més viticultors i elaboradors interessats en la viticultura biodinàmica, atrets pels bons resultats d’aquest mètode, tant en la vitalització dels sòls com en la qualitat de la vinya. El sector vitivinícola aposta cada cop més per aquestes pràctiques i, per això, creix la demanda de formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega (Tàrrega), dilluns 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. Cal disposar del carnet de nivell bàsic sempre que es participi directament en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics).

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech (Espiells), del 15 d’octubre al 30 d’octubre de 2018

Curs de tècniques de màrqueting i comercialització de vins i caves

Aquest curs va adreçat als professionals del sector vitivinícola que vulguin aprofundir en el pràctica del Màrqueting Mix (producte, preu, distribució i comunicació) i obtenir les eines necessàries i els coneixements indispensables en la comercialització efectiva de vins i caves.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), del 15 d’octubre al 5 de desembre

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació, com les persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes