Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega (Tàrrega), dijous 20 i 27 de setembre de 2018

Recursos en la gestió de l’empresa Modalitat semipresencial

L’objectiu és donar formació bàsica en aspectes concrets de l’activitat econòmica agrària des del punt de vista de l’empresa i en relació amb els drets i deures adquirits, dins d’un marc legal, envers l’Administració i altres entitats/persones col·laboradores, per tal de desenvolupar un projecte productiu.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Solsonès (Olius), dimecres, del 19 de setembre al 17 d’octubre de 2018

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix als productors i ramaders de porcí la formació general i específica sobre benestar animal que els permet obtenir l'acreditació exigida per la normativa vigent. Té una durada de 20 hores, on s’explicaran els conceptes del mòdul general de benestar animal i els conceptes propis del benestar animal en explotacions porcines, en compliment del decret 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), dijous 8 i 15 de novembre del 2018

Sistemes de pasturatge en producció bovina de llet i carn ecològiques

El pasturatge és un element intrínsec dels ecosistemes mediterranis des de temps immemorials. Així, l’acció dels animals ha estat un element modelador tant del paisatge com de la flora, arribant a ser un dels factors que més han incidit en la generació dels nostres ecosistemes. Els ramats han contribuït a generar i mantenir el mosaic agroforestal mediterrani, així com les estratègies de resposta de les espècies vegetals davant de les pertorbacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), divendres i dissabtes del 26 d’octubre al dissabte 1 de desembre de 2018

Aplicacions de jardineria en l’arquitectura

Aquest curs combinarà la formació teòrica de les tecnologies emprades en sostres verds, enjardinaments verticals i construccions amb salze viu, amb tallers pràctics on es podrà aprendre de forma vivencial com integrar els coneixements adquirits.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners), dilluns 5, 12 i 19 de novembre de 2018

Curs pràctic de manteniment d’instal·lacions agrícoles

En aquest curs es posaran en pràctica tècniques bàsiques de manteniment d’instal·lacions elèctriques i d’aigua, i de soldadura. El seu objectiu és donar els coneixements necessaris perquè l’agricultor o ramader sigui més autònom a l’hora de mantenir les seves instal·lacions. Això li permetrà estalviar-se el cost dels serveis externs i, sobretot, evitar la dependència d’altres persones en situacions que cal resoldre amb urgència.