Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Tàrrega, 30 de novembre i 4 de desembre de 2017

Manipulador i aplicador de productes biocides d'us ramader

D’acord amb l’Ordre AAM/329/2014, de 27 d’octubre, els ramaders que utilitzen biocides en les seves explotacions han de tenir la formació adient per garantir la manipulació correcta d’aquests productes. Si es disposa del nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, cal fer un curs de 13 hores (mòdul específic). L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 21, 23, 28 i 30 de novembre de 2017

Norma mundial de seguretat alimentària BRC v7

L’objectiu d’aquest curs és adquirir coneixements sobre procediments generals d’auditoria, preparació i desenvolupament d’una auditoria, actituds i qualitats dels auditors i coneixements sobre l’estàndard BRC v7, Global Standard Food Safety. Es combinarà l’exposició teòrica amb suport audiovisual per part del ponent amb el debat i la participació de les persones assistents. Realització de casos pràctics aplicats a la indústria alimentària.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, 30 de novembre, 14 de desembre del 2017

Curs de benestar animal en explotacions porcines (mòdul específic porcí)

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Adreçat a persones que ja hagin assolit el mòdul general de benestar animal. Té una durada de 8 h on s’explicaran els conceptes propis del benestar animal en explotacions porcines regulades pel decret 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Olius, 9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 de desembre del 2017

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre benestar animal als productors i ramaders de porcí, que permet, alhora, obtenir l'acreditació que exigeix la normativa vigent. Té una durada de 20 h on s’explicaran els conceptes del mòdul general de benestar animal i els conceptes propis del benestar animal en explotacions porcines regulades pel decret 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sort, del 9 al 29 de novembre de 2017

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (tarda)

Aquest curs ofereix una formació específica als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.