Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners (Olot), dilluns i dimecres del 8 al 31 d’octubre de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà (Monells), 24-25 de setembre i 1-2 d'octubre de 2018

Curs de fumigadors Nivell qualificat

Aquest curs s’adreça a les persones que volen manipular o aplicar productes fitosanitaris que siguin o generin gasos classificats com a tòxics, molt tòxics o mortals i que, segons la normativa vigent (Decret 61/2015, de 28 d’abril), han d’acreditar coneixements de capacitació de manipulador i aplicador d’aquests gasos per a poder estar en possessió del carnet identificador exigit.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech (Espiells), del 16 d’octubre al 21 de novembre de 2018

Habilitats en la gestió de l'empresa agrària

Els emprenedors i treballadors agraris es troben en multitud de situacions que requereixen l'habilitat per crear un ambient que faciliti la col·laboració, i així poder assolir compromisos que enforteixin la relació amb els clients, proveïdors, treballadors, família, etc.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech (Espiells), del 22 d’octubre al 21 de novembre de 2018

Tasques en la gestió de l'empresa agrària

El curs de Tasques per a la gestió de l'empresa va adreçat a joves agricultors i a professionals. Consisteix en un paquet de formació que dona els coneixements bàsics i indispensables perquè el futur emprenedor agrari s'iniciï en la gestió diària de la seva empresa.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Gandesa , del 8 d’octubre al 6 de novembre de 2018

Curs de bàsic de producció agrària ecològica

Aquest curs ofereix les bases de la producció agrària ecològica, relacionant-les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat, sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes.