Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Santa Coloma de Farners, 11, 12 i 13 de maig de 2018

Apicultura ecològica

La producció agrària ecològica, també anomenada orgànica o biològica, és un sistema de producció amb bases tècniques i normatives pròpies que tenen com a objectiu principal obtenir aliments de màxima qualitat sense utilitzar substàncies químiques de síntesi ni organismes modificats genèticament. L’apicultura és una activitat ramadera important pel que fa a la protecció mediambiental i a la producció agroforestal mitjançant l’acció pol·linitzadora de les abelles. La condició de “productes apícoles ecològics’’ està estretament vinculada tant a les característiques del tractament de les arnes com a la qualitat del medi ambient i les condicions d’extracció, elaboració i emmagatzematge dels productes.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Pirineu (Bellestar), 27 i 28 d’abril i 4 i 5 de maig de 2018

Recuperació de camins tradicionals Murs de pedra seca

Els camins tradicionals són part del patrimoni històric dels pobles i les valls dels Pirineus. Tot i que durant molts anys han estat oblidats, en l’actualitat està ressorgint l’interès per la seva utilització i, per tant, es fa patent la necessitat de conservar-los i reconstruir-los. Qualsevol intervenció per recuperar camins tradicionals comporta la reconstrucció de murs de pedra seca, ja que són un element constructiu sense el qual no podrien existir. Aquesta activitat va dirigida a totes aquelles persones relacionades amb el món rural.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de l’Empordà (Monells), 17 i 24 de maig de 2018

Càlcul de capacitats i equilibrat de línies de producció

La gestió de la capacitat productiva d’una empresa és cada vegada més important a l’hora de prendre decisions i, per això, es necessiten eines de càlcul de capacitat. El objectius que pretén assolir aquest curs són:
- Donar a conèixer les eines necessàries per determinar la capacitat de les línies de producció.
- Identificar els factors limitants de la capacitat productiva per decidir reequilibrar el procés o realitzar inversions que incrementin la capacitat.
- Donar a entendre la diferència entre productivitat i capacitat productiva.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega (Lleida), 16, 23 i 29 de maig de 2018

VI Seminari d’especialització en processament de fruites i hortalisses de IV i V gamma

En l’actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses. Així, poder anar un pas endavant i conèixer noves tendències, nous formats i nous ingredients que permetin crear un producte únic en el negoci és un factor clau.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 9, 16 i 23 d’abril de 2018

Benestar animal en explotacions porcines

El respecte pel benestar dels animals, per les repercussions que té sobre la salut del bestiar, la qualitat dels aliments que n'obtenim i la salut humana, és una qüestió de formació, voluntat i desenvolupament social. Per això la Unió Europea i els estats membres prioritzen les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques com el transport, el sacrifici, la matança i la cura i el maneig en les explotacions ramaderes.