Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Talarn, del 6 de novembre a l’11 de desembre de 2017

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris - semipresencial

Aquest curs ofereix una formació específica als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Tàrrega, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 4 i 11 de desembre de 2017

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris - semipresencial

D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. És obligatori per a agricultors i/o els responsables tècnics de les explotacions agràries que tinguin al seu càrrec personal que apliqui productes fitosanitaris, responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, responsables tècnics de les empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris, responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris i aplicadors a tercers.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Constantí, del 6 de novembre a l’11 de desembre de 2017

Curs de manipulador i aplicador de producte biocides dús ramader

La utilització de biocides és actualment una necessitat per al control dels organismes nocius per a la salut humana o animal, però alhora implica un alt risc per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espot, del 21 al 22 d’octubre de 2017

Meteorologia de muntanya

El curs va dirigit a totes aquelles persones aficionades o interessades en el món de la meteorologia. No són necessaris coneixements previs. S’hi aprendran les bases de com es fa una predicció meteorològica, així com a completar i entendre les informacions que ens arriben des dels Serveis de Predicció i mitjans de comunicació. També a identificar els diferents tipus de núvols i a llegir el cel per avançar-nos als canvis de temps.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 31 d’octubre i 2, 8, 9 i 14 de novembre de 2017

FSSC 22000

FSSC 22000 és un esquema basat en les normes UNE-EN ISO 22000 i BSI PAS 220 que especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments. L'esquema FSSC 22000 ha estat desenvolupat per The Foundation for Food Safety Certification i aprovat per la Global Food Safety Initiative (GFSI) de la mateixa manera que altres esquemes de seguretat alimentària, com ara BRC o IFS. S’aplica a tots els productes alimentaris, ingredients alimentaris i fabricants de materials d’embalatge per alimentació.