Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners (Vic), 27 d’abril de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Solsonès (Olius), del 5 d’abril al 17 de maig de 2018

Recursos turístics de la comarca

Al Solsonès hi ha més d’un centenar d’establiments turístics que acullen visitants d’arreu que volen visitar els llocs més emblemàtics de la comarca. En aquest curs es proporcionaran les eines i els recursos necessaris per tal que els gestors d’establiments de turisme rural puguin orientar millor els seus clients. A més de conèixer els punts singulars de cada indret, també és important conèixer com o qui pot accedir-hi, quins serveis es poden trobar o altra informació rellevant. Per tot això, cada setmana, els alumnes visitaran una zona de la comarca, acompanyats de guies locals que aniran explicant tot plegat i resolent els dubtes que puguin tenir.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 9, 16 i 23 d’abril, 7 i 21 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris – Nivell bàsic

D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. Cal disposar del carnet de nivell bàsic sempre que es participi directament en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics).

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Santa Coloma de Farners, maig-setembre de 2018

Botànica apícola (Semipresencial)

Dins la formació apícola que s’ha anat desenvolupant a l’Escola al llarg dels anys, l’estudi de la flora d’interès apícola ha tingut un paper important però sempre integrat en altres cursos, com per exemple d’iniciació a l’apicultura, el maneig apícola o la qualitat del producte. Pensem que aquest tema esdevé cada cop més important per a l’apicultor i per a la producció. Per aquest motiu iniciem aquest nou curs de Botànica apícola.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Tàrrega, 5 i 12 d’abril de 2018

Curs de producció agrícola extensiva

Aquest curs està adreçat a persones en procés d’incorporació a l’empresa agrària. Els objectius que es voldrien assolir en aquest curs són:
- Veure conceptes bàsics dels principals cultius de la comarca de l’Urgell i veïnes.
- Saber fer un pla de fertilització d’acord amb la situació i normativa actuals.
- Valorar les opcions per al control de les males herbes segons la normativa actual.
- Explicar com fer el control fungicida en els cultius indicats segons la problemàtica actual.