Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), 19, 20 i 21 de novembre de 2018

Mètode Hérody: diagnòstic del sòl i estratègies de millora de la seva fertilitat

La fertilitat del sòl és el puntal bàsic de la producció agrària ecològica. La sanitat dels cultius i el seu potencial productiu depenen de l’estat del sòl, el qual és fàcilment pertorbable a través de moltes de les pràctiques agrícoles que es fan habitualment i que el poden degradar amb facilitat, si no es coneix el seu funcionament i com hi repercuteix el maneig que se’n faci.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), del 19 de novembre al 19 de desembre de 2018

Producció de boví de carn: del maneig de les vaques a la comercialització del vedells

Per a obtenir una producció de carn ecològica de qualitat, l’engreix és un dels punts clau, juntament amb la reproducció. Per això, dedicarem una part important del curs a analitzar l’alimentació global del ramat (vedells, vaques i recria) en condicions ecològiques, per a poder entendre les diferents necessitats nutritives dels animals, en funció de la seva destinació, ja sigui per a carn o reproducció. Altres temes a destacar seran el coneixement de les diferents races i les seves particularitats, la sanitat i la fisiologia de l’aparell reproductor, juntament amb les problemàtiques que es poden presentar durant la gestació, el part i les malalties genètiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà (Barcelona), 13, 14, 20, 21 i 27 de setembre de 2018

Gestió de proveïdors, matèries primeres i frau

L’objectiu d’aquest curs és analitzar els requisits de les normes internacionals BRC, IFS i FSSC 22000 pel que fa a matèries primeres i avaluació de proveïdors, posat especial èmfasi en els riscs emergents associats al frau alimentari. El curs es compon d’una part teòrica i una part pràctica, que es desenvoluparan en les quatre primeres sessions. La darrera sessió correspon a una jornada tècnica sobre la tècnica analítica NGS.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Solsona, 29 de setembre de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Amposta (Amposta), del 28 de setembre al 10 de novembre de 2018

Aplicacions medicinals de les plantes del nostre entorn

Són moltes les plantes que acompanyen els cultius del nostre entorn. Moltes vegades les coneixem sota l’expressió de “males herbes” malgrat que tenen usos i propietats molt interessants. Aquest curs pretén posar en valor aquestes plantes que apareixen als cultius, als camins o a les finques ermes a través de diverses tècniques d’aplicació.