Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Gandesa, del 21 d’octubre al 16 de desembre de 2017

Enologia bàsica i tast de vins

L’Escola Agrària de Gandesa, amb la col•laboració del Celler Herència Altés de Gandesa, organitza el curs ENOLOGIA BÀSICA I TAST DE VINS, el curs s’impartirà aprofitant la 30 Festa de Vi de Gandesa. Aquesta coincidència d’esdeveniments té com a objectiu, aprofitar les sinergies creades per tal de promocionar el vi per una banda, i l’apreciació organolèptica, per l’altra. El curs no tan sols es basa en l’apreciació organolèptica del vi, sinó que a més a més explica els processos necessaris per aconseguir aquestes característiques (maduració, fermentacions, tipus de fusta, etc.). Així s’aconsegueix apreciar el treball que hi ha al darrere cada ampolla que consumim.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Constantí, del 16 d'octubre al 16 de novembre de 2017

Curs semipresencial de producció avícola

L’objectiu d’aquest curs és conèixer les peculiaritats del maneig de les aus i els factors que incideixen en la producció d’aus per a carn i per a posta. Aquest curs consta de dues parts: un mòdul a distància que tracta aspectes teòrics de la producció avícola, i un mòdul presencial que aprofundeix més en la pràctica diària de les explotacions avícoles.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), 6 novembre – 13 desembre 2017

Curs bàsic de seguretat i prevenció de riscos laborals (PRL) a l’explotació agrària (modalitat presencial)

La prevenció de riscos laborals (PRL) és el conjunt de mesures adoptades, en totes les fases d’activitat d’una empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. Per tant, és un aspecte imprescindible en la gestió diària de les explotacions agràries, tant per a reduir riscos com evitar danys derivats del treball (p. ex., accidents de treball). En aquest curs es donaran les eines bàsiques per a dur a terme una prevenció de riscos adequada a les explotacions agràries.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sant Sadurní d’Anoia, 15 de novembre de 2017

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

Complir el Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, pel qual s’estableixen les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Santa Coloma de Farners, octubre

Curs de preparació per a la Certificació europea de la serra mecànica (ECC1-ECC2)

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina. Es tracta d’un curs pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb l’alumne i se’l prepararà per passar la prova del carnet europeu de motoserrista.