Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Tàrrega, del 21 de maig al 4 de juny de 2018

Benestar animal en explotacions avícoles

El respecte pel benestar dels animals, per les repercussions que té sobre la salut del bestiar, la qualitat dels aliments que n'obtenim i la salut humana, és una qüestió de formació, voluntat i desenvolupament social. Per això la Unió Europea i els estats membres prioritzen les actuacions de conscienciació i formació del personal que treballa habitualment amb els animals, especialment en les activitats bàsiques, com el transport, el sacrifici, la matança i la cura, i el maneig en les explotacions ramaderes. L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació al personal que treballa en explotacions avícoles.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Tàrrega, 17, 24 i 31 de maig de 2018

Habilitats en la gestió de l’empresa Modalitat semipresencial

L’objectiu del curs és donar eines per millorar la relació i la comunicació entre les persones que formen part de l’empresa o que en són col·laboradores. Un altre aspecte que aporta el curs és com gestionar la informació i els recursos per poder prendre decisions dins de l’empresa i dins l’àmbit de l’adaptació a un mercat i una realitat canviants. L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Manresa, del 24 de maig al 5 de juliol de 2018

Punts clau de la producció de boví ecològic de llet

El sector boví de llet està en crisis des de fa força anys. La relació entre les altes despeses de producció i el preu de la llet fan, en molts casos, inviable la seva producció. Tenint en compte que augmentar la dimensió de l’explotació no sempre és possible, transformar la llet de vaca en altres productes làctics o fer la conversió al sistema de producció ecològic són alternatives per generar un valor afegit que les faci viables. Durant aquest curs, que compta amb la col·laboració de tècnics especialitzats en el sector, tractarem els temes específics que diferencien la producció convencional de l’ecològica i oferirem una petita formació per a transformar la llet de les nostres explotacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 30 de maig i 6, 13, 20 i 27 de juny de 2018

IFS v6.1

L’objectiu del curs és proporcionar a les persones assistents les eines necessàries per comprendre els requisits necessaris per a implantar l’estàndard IFS V6.1. El curs té una durada de 20 hores i es compon d’una part teòrica i una part pràctica. La norma s’explicarà en la seva totalitat posant especial èmfasi en les diferències entre aquesta versió i l’anterior. Es combinarà l’exposició teòrica, amb suport audiovisual, per part del ponent amb el debat i la participació dels assistents. Realització de casos pràctics aplicats a la indústria alimentària. Presentació i Objectius Professorat

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pallars (Talarn), del 18 de maig al’11 de juny de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs ofereix una formació específica als professionals del sector agrari que vulguin aprendre a realitzar una pràctica fitosanitària correcta i obtenir el carnet de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.