Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EFA Santa Coloma de Farners, 7, 14, 21 i 28 de maig de 2018

QGIS per a la gestió del parcel·lari agrícola/forestal i ús en dispositius mòbils

El QGIS és un sistema d'informació geogràfica (SIG) que permet la visualització, la edició i l’anàlisi de dades territorials, gràcies un programari de codi lliure i multiplataforma que es pot descarregar lliurement i utilitzar en els sistemes operatius Windows, Mac, Linux i BSD. Aquest curs de 16 hores és una iniciació als mètodes i tècniques d’anàlisi geoespacial amb QGIS, és de caràcter pràctic i està orientat al sector agrícola, forestal i rural. Al llarg de la formació també es parlarà d’aplicacions per a mòbils i tauletes tàctils que permeten moure’s pel territori, prendre punts i gravar rutes amb el GPS encara que no es tingui cobertura de dades al propi mòbil.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Solsonès (Olius), 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre de 2018

Preparació per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-ECC2)

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina. És un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrador. El curs tracta diferents temàtiques del manteniment i l’ús de la serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària de Mas Bové (Constantí), del 9 d’abril al 17 de maig de 2018

Cromatografia i regeneració de sòls a l’agricultura

Els sòls de les nostres finques agrícoles són un dels factors que més influeixen en l’estat de salut i qualitat de les nostres produccions i, moltes vegades, no es coneixen en profunditat. En les darreres dècades, s’observa una tendència de canvi en el procés productiu, transformant el model de cultius i treballs intensius amb procediments més naturals o equilibrats. El nostre sòl és un recurs que cal conservar i millorar però primer l’hem de conèixer per poder fer-ne un diagnòstic i disposar d’eines que permetin recuperar la fertilitat perduda.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Sort, 4, 9, 11, 16, 18, 23 i 25 d’abril i 2 de maig de 2018

Manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader (25h)

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents. Per aquest motiu oferim aquesta formació per tal de donar compliment a la normativa de la Unió Europea que regula l’aplicació segura dels biocides en l’àmbit ramader. El curs permetrà acreditar la seva formació, amb la superació de l’exàmen final i l’expedició d’un certificat de superació del curs específic, d'acord amb la normativa vigent (ORDRE AAM/329/2014, de 27 d'octubre).

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Pallars, 3, 5, 10 i 12 d’abril

Manipulador i aplicador de biocides d’ús ramader. Mòdul específic

Aquest curs ofereix una formació específica sobre l'ús i la manipulació de productes biocides d'ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats. El curs permetrà acreditar la seva formació, amb la superació de l'examen final i l’expedició d’un certificat de superació del curs específic, d'acord amb la normativa vigent (ORDRE AAM/329/2014, de 27 d'octubre).