Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mas Bové, Constantí, 8,15, 22 i 29 de novembre de 2018

Com dinamitzar les instal·lacions agroalimentàries a través de la venda directa i el turisme

Actualment, el consumidor està experimentant un canvi de mirada respecte els productes agroalimentaris. Davant de la creixent industrialització del sector, les explotacions agroalimentàries de caire tradicional són cada cop més valorades.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, Gandesa 22 i 29 d’octubre, i 12 de novembre de 2018

Estratègies de màrqueting en la comercialització de l’oli i el vi (storytelling)

La relació entre marca i client ha canviat i, per aquesta raó, la comunicació ha de canviar, adaptant-se i suggerint quin podria ser el punt de trobada entre els dos. Actualment el benefici que aporta el producte o servei es dona per suposat i la diferència entre productes o serveis és cada cop menor o es percep de manera més difusa per l’usuari. Per això, l’EMOCIÓ cap una nova i bona comunicació pot ser el tret diferenciador per atreure o fidelitzar als nostres clients potencials i reals però... l’emoció no sorgeix de manera espontània, s’ha de cridar a través d’un bon relat. L’objectiu d’aquest curs és aprendre a “fabricar” el relat adequat per als nostres productes, serveis o marca i comunicar-lo eficaçment.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech, Espiells, del 5 novembre a l’11 de desembre 2018

360º del tast comercial. Eines i habilitats per organitzar-lo i rendibilitzar-lo

Aquest curs és totalment pràctic i té per objectiu que aprenguis des de l’experiència a planificar, organitzar, difondre i avaluar el tast comercial per tal que sigui tot un èxit. Vols començar a organitzar tastos de vi/cava al teu celler o botiga o fins i tot en una fira? O ja ets un professional del tast i vols millorar-lo? Tens clars els teus objectius? Vols vendre més o fer branding? L’adaptes de manera adequada al teu públic? Saps rendibilitzar-lo? El difons correctament? Aquest curs pretén donar resposta aquestes i altres qüestions des d’una vessant més estratègica i analítica, però sense descuidar-nos de que tu ets el protagonista! És per això que, a més a més de sessions a l’escola, visitarem un celler i una botiga especialitzada del sector.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa, del 26 al 29 de novembre 2018

Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador

Durant aquest curs construirem una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador incorporat. Aquestes estufes funcionen amb un foc de curta durada però molt intens. Els gasos de la combustió recorren uns conductes per on van transferint l’escalfor a l’estructura abans de sortir per la xemeneia. Aquesta estructura fa de massa tèrmica i acumularà la calor que donarà a l’ambient.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Lleida, 30 de novembre de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners, Vilassar de Mar, del 30 d’octubre al 27 de novembre de 2018

Taller/Seminari d’emprenedoria en horta

La necessitat de disposar de maquinària hortícola adaptada a les necessitats i característiques de cada territori és clau per l’agricultura catalana. El Maresme és una comarca llarga i estreta amb sòls sorrencs i parcel·les petites; el Llobregat està situat en ple delta on els sòls són argilosos; i el Vallès, al peu del Montseny, té terres gruixudes... Tot plegat configura un mosaic hortícola de gran vàlua que cal mecanitzar per afavorir la sostenibilitat empresarial de les explotacions agràries. En aquest tallerseminari, veurem quins tipus de maquinària, per al treball del sòl, sembrar o fer tractaments químics, s’han desenvolupat tècnicament i quins estan disponibles comercialment. També veurem quina maquinària s’adapta millor a cada zona segons les característiques del sòl i el tipus de parcel·les.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre de 2018

Bioconstrucció a l’explotació agrícola. Construcció amb terra

Fa diversos anys que a l’Escola Agrària de Tàrrega tenim una línia de formació sobre bioconstrucció. Hem treballat amb materials com la canya, les bales de palla, la fusta, la terra, etc. Aquest any proposem fer un curs per conèixer les diverses tècniques constructives que usen la terra com a material de construcció, un material local, no tòxic, de baix impacte ambiental i amb molt bones prestacions per a la construcció.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà, Monells, 31 d’octubre i 6, 15 i 21 de novembre de 2018

Dona valor afegit al teu producte: innovació, comercialització i comunicació per a petits i mitjans operadors alimentaris

Les tendències de l’alimentació actual són molt diverses i evolucionen per adaptar-se a les necessitats dels consumidors. La salut, la comoditat, la proximitat, l’exotisme o l’hedonisme són valors presents en la majoria dels productes alimentaris que es comercialitzen. Alguns d’aquests valors, com la proximitat, la tradició o la qualitat, són característics dels productes locals, de proximitat o elaborats per sistemes tradicionals per petites i mitjanes empreses, que els han de saber fer valdre, potenciar i comunicar en un mercat molt competitiu. Triar el canal de distribució més adequat, fer un bon pla de comunicació, utilitzar de forma eficaç les xarxes socials i, fins i tot, atrevir-se a exportar també són reptes a l’abast de les petites i mitjanes organitzacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Alfarràs, del 8 al 24 d’octubre 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris que, alhora, permet obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny). El curs, que va adreçat a treballadors en actiu i preferentment del sector agrari, constarà de classes teòriques i pràctiques (amb un total de 25 hores). L'examen es realitzarà l'últim dia de classe.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, del 26 de novembre al 5 de desembre de 2018

Autoconstrucció de coberts de fusta

La fusta és un dels materials més antics en la construcció per la seva versatilitat i els seus avantatges: és natural i biodegradable, està lliure de productes químics tòxics, és reutilitzable, reciclable, sostenible, regenerable... Per això s’ha mantingut present fins als nostres dies. D’altra banda, la tècnica dels encaixos a la fusta permeten treballar les unions per assegurar la robustesa o la resistència o allargar el material, sense fer servir claus, ni cargols en els assemblatges. Aquest curs vol dotar als seus participants de coneixements bàsics d’autoconstrucció de coberts de fusta, útils en les activitats quotidianes i associades a la ramaderia. El curs s’anirà desenvolupant durant la construcció d’una estructura de fusta per part de l’alumnat, la teoria i els dubtes s’aniran resolent a mesura que es vagi avançant en la seva realització.