Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Gandesa , del 8 d’octubre al 6 de novembre de 2018

Curs de bàsic de producció agrària ecològica

Aquest curs ofereix les bases de la producció agrària ecològica, relacionant-les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat, sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), 19, 20 i 21 de novembre de 2018

Mètode Hérody: diagnòstic del sòl i estratègies de millora de la seva fertilitat

La fertilitat del sòl és el puntal bàsic de la producció agrària ecològica. La sanitat dels cultius i el seu potencial productiu depenen de l’estat del sòl, el qual és fàcilment pertorbable a través de moltes de les pràctiques agrícoles que es fan habitualment i que el poden degradar amb facilitat, si no es coneix el seu funcionament i com hi repercuteix el maneig que se’n faci.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), del 19 de novembre al 19 de desembre de 2018

Producció de boví de carn: del maneig de les vaques a la comercialització del vedells

Per a obtenir una producció de carn ecològica de qualitat, l’engreix és un dels punts clau, juntament amb la reproducció. Per això, dedicarem una part important del curs a analitzar l’alimentació global del ramat (vedells, vaques i recria) en condicions ecològiques, per a poder entendre les diferents necessitats nutritives dels animals, en funció de la seva destinació, ja sigui per a carn o reproducció. Altres temes a destacar seran el coneixement de les diferents races i les seves particularitats, la sanitat i la fisiologia de l’aparell reproductor, juntament amb les problemàtiques que es poden presentar durant la gestació, el part i les malalties genètiques.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà (Barcelona), 13, 14, 20, 21 i 27 de setembre de 2018

Gestió de proveïdors, matèries primeres i frau

L’objectiu d’aquest curs és analitzar els requisits de les normes internacionals BRC, IFS i FSSC 22000 pel que fa a matèries primeres i avaluació de proveïdors, posat especial èmfasi en els riscs emergents associats al frau alimentari. El curs es compon d’una part teòrica i una part pràctica, que es desenvoluparan en les quatre primeres sessions. La darrera sessió correspon a una jornada tècnica sobre la tècnica analítica NGS.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Solsona, 29 de setembre de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Amposta (Amposta), del 28 de setembre al 10 de novembre de 2018

Aplicacions medicinals de les plantes del nostre entorn

Són moltes les plantes que acompanyen els cultius del nostre entorn. Moltes vegades les coneixem sota l’expressió de “males herbes” malgrat que tenen usos i propietats molt interessants. Aquest curs pretén posar en valor aquestes plantes que apareixen als cultius, als camins o a les finques ermes a través de diverses tècniques d’aplicació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), 19, 20 i 21 de març de 2019

Tecnologia bàsica d’elaboració de formatges. Pastes premsades

Aquest curs forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector formatger artesà de Catalunya, que ha de permetre la qualificació dels professionals del sector. S’adreça a principiants interessats en adquirir els conceptes bàsics per iniciar-se en aquesta activitat.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineo (Bellestar), del 17 al 21 de septiembre de 2018

Práctica de maduración de quesos

Este curso forma parte del programa de actividades de formación continua que la Escuela Agraria del Pirineo realiza dentro del proyecto INNOLACT. Está dirigido a profesionales del sector lácteo que deseen mejorar las técnicas de maduración de quesos.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 17 al 21 de setembre de 2018

Pràctica de l’afinat de formatges

Aquest curs forma part del programa d’activitats de formació contínua de l’EA del Pirineu i s’emmarca dins del projecte INNOLACT. Va adreçat a formatgers amb experiència que desitgin millorar les tècniques de l’afinat.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 5 al 7 de març 2019

Elaboració de mantega i iogurt

La diversificació de productes permet arribar a un ventall més ampli de públic i repercuteix en la rendibilitat de les empreses. L’elaboració de iogurt desnatat i/o mantega és una estratègia a l’abast de les formatgeries artesanes per aconseguir-ho.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), del 17 setembre al 4 d’octubre de 2018

Introducció a l’arboricultura i tècniques de grimpada

Aquest curs, amb una part pràctica important, vol donar resposta a la necessitat que molts professionals del sector forestal i de la jardineria mostren en relació al coneixement dels arbres i la seguretat en els treballs de poda en alçada.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA d’Alfarràs (Alfarràs), del 27 de setembre al 13 de desembre de 2018

Curs bàsic de producció agrària ecològica

Els objectius d’aquest curs són: donar a conèixer la normativa de producció agrària ecològica i les obligacions legals que estableix, analitzar el mercat del producte agroalimentari ecològic i conèixer els canals de comercialització, proporcionar les bases científiques i tècniques de la producció agroalimentària ecològica, informar dels ajuts a la producció agrària ecològica i dels compromisos que han de complir els beneficiaris i donar els elements bàsics necessaris per a la conversió de les explotacions i les activitats realitzades per tal que els seus responsables puguin avaluar la complexitat, tant tècnica com econòmica, que comporta aquest procés.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 12 al 15 de març de 2019

Tecnologia bàsica d’elaboració de formatges. Pastes làctiques

Aquest curs forma part del programa d’activitats de formació contínua per al sector formatger artesà de Catalunya, que ha de permetre la qualificació dels professionals del sector. S’adreça a principiants interessats en adquirir els conceptes bàsics per iniciar-se en aquesta activitat.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 22 al 24 de gener 2019

Maduració de formatges

La maduració del formatge és una de les etapes que més influeix en les propietats organolèptiques del producte final. En aquest curs aprendrem la importància de les condicions de la cava de maduració i les feines que cal fer per a cada tipus de formatge.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Curs 2018/2019. Oferta de les escoles agràries.

Formació Professional

Les escoles agràries són centres públics de formació professional del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Ofereixen la formació més completa en professions i activitats del món rural: activitats agràries, jardineria, forestal, indústries alimentàries, activitats fisicoesportives al medi natural, activitats eqüestres.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Lleida, 25 i 27 de setembre i 1 d’octubre de 2018

IV Seminari d’especialització en processament de fruites i hortalisses de IV i V gamma

En l’actual entorn de globalització, la generació de nous coneixements i la seva transformació en nous productes i serveis és un dels reptes més importants per mantenir i millorar la competitivitat de les empreses. Així, poder anar un pas endavant i conèixer noves tendències, nous formats i nous ingredients que permetin crear un producte únic en el negoci és un factor clau.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 17 i 18 de setembre de 2018

Food Defense i Frau Alimentari

El més important per establir un Pla de Food Defense és fer una bona anàlisi de riscos, establint les vulnerabilitats i punts crítics de la planta. Per aconseguir aquest objectiu es proposa l’ús de diferents eines i procediments per evitar qualsevol acció malintencionada sobre les instal·lacions de les empreses agroalimentàries.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 26 i 28 de setembre i 3, 5 i 10 d’octubre de 2018

Les instal·lacions: visió des de BRC, IFS i FSSC22000

Les instal·lacions són un dels grans reptes en la certificació dels esquemes d’innocuïtat alimentària. Ja sigui perquè tenen uns anys, perquè el flux no és del tot correcte, perquè hi ha una porta que no encaixa bé... Els components de les instal·lacions són elements intrínsecs en el si dels sistemes de certificació d’innocuïtat i molt sovint són un factor transcendental en la decisió de l’esquema a implantar i certificar.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Pirineu (Bellestar), del 24 de setembre al 14 de desembre de 2018

Gestió del casc descalç i nous sistemes d’ortopèdia

Aquest curs aborda de manera innovadora el peu del cavall i els sistemes d’ortopèdia equina. Aquest mòdul està destinat a ferradors, ajudants ferradors i podòlegs equins que vulguin incrementar els seus coneixements en gestionar el peu del cavall. Es demana que tinguin com a requisits: certificat d’estudis secundaris i edat laboral. Com les places són limitades es farà una selecció en funció de la seva vinculació al món rural, lloc de residència, projectes d’incorporació al món agrari, etc.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa, del 6 de novembre al 10 de desembre de 2018

Aprofundiment en l’agricultura biodinàmica

Aquest curs està adreçat a agricultors que s’hagin iniciat en la biodinàmica i que vulguin aprofundir en el coneixement de les bases, la filosofia i el mètode que ofereix aquesta tècnica per fomentar la vitalitat del sòl, millorant-ne la fertilitat i la qualitat de la seva producció a través de pràctiques respectuoses i l’aplicació de preparats i un compost de qualitat.