Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mas Bové, Constantí, 8,15, 22 i 29 de novembre de 2018

Com dinamitzar les instal·lacions agroalimentàries a través de la venda directa i el turisme

Actualment, el consumidor està experimentant un canvi de mirada respecte els productes agroalimentaris. Davant de la creixent industrialització del sector, les explotacions agroalimentàries de caire tradicional són cada cop més valorades.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, Gandesa 22 i 29 d’octubre, i 12 de novembre de 2018

Estratègies de màrqueting en la comercialització de l’oli i el vi (storytelling)

La relació entre marca i client ha canviat i, per aquesta raó, la comunicació ha de canviar, adaptant-se i suggerint quin podria ser el punt de trobada entre els dos. Actualment el benefici que aporta el producte o servei es dona per suposat i la diferència entre productes o serveis és cada cop menor o es percep de manera més difusa per l’usuari. Per això, l’EMOCIÓ cap una nova i bona comunicació pot ser el tret diferenciador per atreure o fidelitzar als nostres clients potencials i reals però... l’emoció no sorgeix de manera espontània, s’ha de cridar a través d’un bon relat. L’objectiu d’aquest curs és aprendre a “fabricar” el relat adequat per als nostres productes, serveis o marca i comunicar-lo eficaçment.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech, Espiells, del 5 novembre a l’11 de desembre 2018

360º del tast comercial. Eines i habilitats per organitzar-lo i rendibilitzar-lo

Aquest curs és totalment pràctic i té per objectiu que aprenguis des de l’experiència a planificar, organitzar, difondre i avaluar el tast comercial per tal que sigui tot un èxit. Vols començar a organitzar tastos de vi/cava al teu celler o botiga o fins i tot en una fira? O ja ets un professional del tast i vols millorar-lo? Tens clars els teus objectius? Vols vendre més o fer branding? L’adaptes de manera adequada al teu públic? Saps rendibilitzar-lo? El difons correctament? Aquest curs pretén donar resposta aquestes i altres qüestions des d’una vessant més estratègica i analítica, però sense descuidar-nos de que tu ets el protagonista! És per això que, a més a més de sessions a l’escola, visitarem un celler i una botiga especialitzada del sector.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa, del 26 al 29 de novembre 2018

Construcció d’una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador

Durant aquest curs construirem una estufa amb inèrcia tèrmica i bescanviador incorporat. Aquestes estufes funcionen amb un foc de curta durada però molt intens. Els gasos de la combustió recorren uns conductes per on van transferint l’escalfor a l’estructura abans de sortir per la xemeneia. Aquesta estructura fa de massa tèrmica i acumularà la calor que donarà a l’ambient.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Lleida, 30 de novembre de 2018

Sanitat i higiene de carn silvestre de caça

El Reglament CE 853/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril, estableix les normes específiques d’higiene dels aliments d’origen animal. Aquesta normativa permet que qualsevol persona amb una formació suficient sobre el programa del curs acrediti que les peces de caça poden ser traslladades a un establiment autoritzat de tractament de carn de caça perquè aquesta sigui destinada al comerç per al consum humà.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners, Vilassar de Mar, del 30 d’octubre al 27 de novembre de 2018

Taller/Seminari d’emprenedoria en horta

La necessitat de disposar de maquinària hortícola adaptada a les necessitats i característiques de cada territori és clau per l’agricultura catalana. El Maresme és una comarca llarga i estreta amb sòls sorrencs i parcel·les petites; el Llobregat està situat en ple delta on els sòls són argilosos; i el Vallès, al peu del Montseny, té terres gruixudes... Tot plegat configura un mosaic hortícola de gran vàlua que cal mecanitzar per afavorir la sostenibilitat empresarial de les explotacions agràries. En aquest tallerseminari, veurem quins tipus de maquinària, per al treball del sòl, sembrar o fer tractaments químics, s’han desenvolupat tècnicament i quins estan disponibles comercialment. També veurem quina maquinària s’adapta millor a cada zona segons les característiques del sòl i el tipus de parcel·les.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega, 10, 17 i 24 de novembre, 1 de desembre de 2018

Bioconstrucció a l’explotació agrícola. Construcció amb terra

Fa diversos anys que a l’Escola Agrària de Tàrrega tenim una línia de formació sobre bioconstrucció. Hem treballat amb materials com la canya, les bales de palla, la fusta, la terra, etc. Aquest any proposem fer un curs per conèixer les diverses tècniques constructives que usen la terra com a material de construcció, un material local, no tòxic, de baix impacte ambiental i amb molt bones prestacions per a la construcció.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà, Monells, 31 d’octubre i 6, 15 i 21 de novembre de 2018

Dona valor afegit al teu producte: innovació, comercialització i comunicació per a petits i mitjans operadors alimentaris

Les tendències de l’alimentació actual són molt diverses i evolucionen per adaptar-se a les necessitats dels consumidors. La salut, la comoditat, la proximitat, l’exotisme o l’hedonisme són valors presents en la majoria dels productes alimentaris que es comercialitzen. Alguns d’aquests valors, com la proximitat, la tradició o la qualitat, són característics dels productes locals, de proximitat o elaborats per sistemes tradicionals per petites i mitjanes empreses, que els han de saber fer valdre, potenciar i comunicar en un mercat molt competitiu. Triar el canal de distribució més adequat, fer un bon pla de comunicació, utilitzar de forma eficaç les xarxes socials i, fins i tot, atrevir-se a exportar també són reptes a l’abast de les petites i mitjanes organitzacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Alfarràs, del 8 al 24 d’octubre 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs pretén oferir una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris que, alhora, permet obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny). El curs, que va adreçat a treballadors en actiu i preferentment del sector agrari, constarà de classes teòriques i pràctiques (amb un total de 25 hores). L'examen es realitzarà l'últim dia de classe.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, del 26 de novembre al 5 de desembre de 2018

Autoconstrucció de coberts de fusta

La fusta és un dels materials més antics en la construcció per la seva versatilitat i els seus avantatges: és natural i biodegradable, està lliure de productes químics tòxics, és reutilitzable, reciclable, sostenible, regenerable... Per això s’ha mantingut present fins als nostres dies. D’altra banda, la tècnica dels encaixos a la fusta permeten treballar les unions per assegurar la robustesa o la resistència o allargar el material, sense fer servir claus, ni cargols en els assemblatges. Aquest curs vol dotar als seus participants de coneixements bàsics d’autoconstrucció de coberts de fusta, útils en les activitats quotidianes i associades a la ramaderia. El curs s’anirà desenvolupant durant la construcció d’una estructura de fusta per part de l’alumnat, la teoria i els dubtes s’aniran resolent a mesura que es vagi avançant en la seva realització.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, del 26 d’octubre de 2018 al 24 de gener de 2019

Porcicultura ecològica

La producció ecològica és un sistema de producció d’aliments de qualitat certificada que respecta àmpliament el medi ambient i el benestar animal, donant les condicions per al comportament natural de les espècies dins del seu maneig. Aquest sistema de producció ha crescut molt a casa nostra en tots els sectors agraris, tant pel què fa a la producció com el consum dels productes certificats. Tanmateix, la producció porcina ecològica és encara molt testimonial a Catalunya, tot i haver-hi una capacitat de conversió d’explotacions i mercat potencial important.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà, Monells, 23, 25 i 31 d’octubre de 2018

Tecnologies d’envasament per a petits i mitjans operadors alimentaris

La necessitat de conservar els aliments frescos o processats per augmentar-ne la vida útil i millorar-ne la presentació i la higiene ha portat al desenvolupament de tecnologies basades en l’ús de materials plàstics de diversa tipologia, sovint combinats amb l’addició de mescles de gasos a l’interior de l’envàs. És necessari fer un ús correcte d’aquestes tecnologies per evitar perills alimentaris greus, com el botulisme o la listeriosi, i problemes de qualitat, ja que allò que és vàlid per un producte pot ser contraproduent per un altre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mas Bové, Constantí, 30 d’octubre, 6 i 13 de novembre de 2018

Manteniment d’instal·lacions agrícoles i ramaderes

En aquest curs es posaran en pràctica les tècniques bàsiques de manteniment d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i de soldadura. La seva finalitat és donar els coneixements bàsics per tal que els agricultors i ramaders siguin més autònoms a l’hora de mantenir les seves explotacions, fet que contribuirà a resoldre avaries en situacions puntuals, reduir els costos de serveis externs i evitar la dependència externa en determinades situacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Manresa, 25 d’octubre de 2018

Curs d’actualització sobre tuberculosi bovina. 2ª edició

Aquest curs està dissenyat per impartir la formació requerida pel Programa Estatal d’Eradicació de la Tuberculosi Bovina als professionals veterinaris que intervenen en l’execució de les proves de camp de diagnosi de la tuberculosi bovina. Col·laboren en la seva organització el Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) i el MAPAMA.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Gandesa, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29 i 30 d’octubre de 2018

Curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell bàsic de capacitació, com agricultors que no disposin de personal auxiliar en l’explotació mateixa, personal auxiliar d’empreses i altres entitats dedicades a l’aplicació de productes fitosanitaris, personal auxiliar d’empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris i personal auxiliar dels establiments de venda al públic de fitosanitaris. L’objectiu del curs és complir el Decret 61/2015, de 28 d’abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària a Catalunya i les Agrupacions de Defensa Vegetal.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Barcelona, 30 d’octubre, 6, 13 i 20 de novembre de 2018

Excel avançat per a la gestió de la producció i logística

En un mercat canviant i amb gran complexitat de les xarxes d’aprovisionament, producció, emmagatzematge, distribució i transport, la competitivitat de moltes empreses depèn de la qualitat de la seva gestió de la producció i la logística. També de la gestió de la incertesa. Per això es fa necessària una anàlisis de la demanda diària, dels costos, els nivells de servei i l’aprofitament dels recursos. També cal fer previsions de la demanda, anàlisis d’escenaris, valoració d’alternatives i riscs, plans de contingència i dimensionat de capacitats de resposta en escenaris d’incertesa. Prendre decisions sobre aprovisionament, gestió de estocs, emmagatzematge, preparació de comandes (picking) i detall de paquets (packing). En aquest curs s’introdueixen els coneixements i les eines d’Excel que us permetran analitzar la informació disponible, plantejar escenaris alternatius, les seves probabilitats, elaborar els plans de contingència quese’n deriven, i cercar solucions òptimes als reptes logístics.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega, 11,18 i 25 d’octubre de 2018

Tasques per a la gestió de l’empresa Modalitat semipresencial

Aquest curs s’adreça a persones que estan en procés d’incorporació a l’empresa agrària. Els objectius del curs són donar uns coneixements bàsics de comptabilitat i economia financera pensant en una empresa que voldrà comercialitzar el seu producte i que pot arribar a necessitar finançament.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EAF Santa Coloma de Farners, 19 i 26 d’octubre, 16 de novembre i 14 de desembre de 2018

Anàlisi sensorial de mels

Des de l’any 2013, L’Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners entrena tan a apicultors com a altres persones interessades en l’anàlisi sensorial de mels. D’aquesta manera s’han pogut establir paràmetres organolèptics per identificar els diferents tipus de mels monoflorals de Catalunya i, a l’hora, formar persones que puguindonar consells i actuar de jurat en concursos d’aquest producte alimentari. Enguany, com a novetat, el curs inclou visites a un centre de recerca i a una empresa de referència en el sector. Fet que amplia els col·laboradors del curs, permet obtenir el punt de vista d’investigadors i comercials, i realitzar sessions de tast fora de l’escola.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Tàrrega, 5 i 12 de novembre de 2018

Manipulador i aplicador de productes biocides d’ús ramader. Mòdul específic

D’acord amb l’Ordre AAM/329/2014, de 27 d’octubre, els ramaders que utilitzen biocides en les seves explotacions han de tenir la formació adient per garantir la manipulació correcta d’aquests productes. Si es disposa del nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris cal fer un curs de 13 hores (mòdul específic). L’Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d’assolir aquesta formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de l’Empordà (Monells) 6 al 27 de novembre de 2018

Producció d’aviram

Des de l’Escola Agrària de l’Empordà hem detectat que, en els darrers anys, hi ha hagut un increment significatiu de les explotacions ramaderes dedicades a la producció d’aviram, especialment a l’engreix de pollastres i a les gallines de posta, tant en la modalitat de producció convencional com en l’ecològica. Per aquest motiu, hem considerat adient programar un curs dedicat al col·lectiu de ramaders d’aviram, per tal de millorar la seva qualificació professional i les seves competències en el maneig d’aquet tipus de producció i així assolir uns millors nivells de rendibilitat econòmica.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Escola Agrària del Solsonès (Olius), 26 d’octubre i 2, 9 i 16 de novembre de 2018

Preparació per a la certificació europea de serra mecànica (ECC1-ECC2)

L’objectiu principal d’aquest curs és incrementar la seguretat del treballador forestal i millorar la rendibilitat de la feina. És un curs 100% pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb cada alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrador. El curs tracta diferents temàtiques del manteniment i l’ús de la serra mecànica i el trossejat i la tala d’arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells, del 29 d’octubre a l’11 de desembre de 2018

Curs d’introducció a la viticultura biodinàmica

Cada vegada hi ha més viticultors i elaboradors interessats en la viticultura biodinàmica, atrets pels bons resultats d’aquest mètode, tant en la vitalització dels sòls com en la qualitat de la vinya. El sector vitivinícola aposta cada cop més per aquestes pràctiques i, per això, creix la demanda de formació.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega (Tàrrega), dilluns 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2018

Nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

D’acord amb el DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, els aplicadors i el personal de les empreses dedicades als tractaments amb plaguicides han d'haver superat cursos de capacitació homologats. Cal disposar del carnet de nivell bàsic sempre que es participi directament en l'aplicació o manipulació de productes fitosanitaris (que no siguin gasos o generadors de gasos classificats com a tòxics i/o molt tòxics).

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA Mercè Rossell i Domènech (Espiells), del 15 d’octubre al 30 d’octubre de 2018

Curs de tècniques de màrqueting i comercialització de vins i caves

Aquest curs va adreçat als professionals del sector vitivinícola que vulguin aprofundir en el pràctica del Màrqueting Mix (producte, preu, distribució i comunicació) i obtenir les eines necessàries i els coneixements indispensables en la comercialització efectiva de vins i caves.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), del 15 d’octubre al 5 de desembre

Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació, com les persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Tàrrega (Tàrrega), dijous 20 i 27 de setembre de 2018

Recursos en la gestió de l’empresa Modalitat semipresencial

L’objectiu és donar formació bàsica en aspectes concrets de l’activitat econòmica agrària des del punt de vista de l’empresa i en relació amb els drets i deures adquirits, dins d’un marc legal, envers l’Administració i altres entitats/persones col·laboradores, per tal de desenvolupar un projecte productiu.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA del Solsonès (Olius), dimecres, del 19 de setembre al 17 d’octubre de 2018

Curs de benestar animal en explotacions porcines

Aquest curs ofereix als productors i ramaders de porcí la formació general i específica sobre benestar animal que els permet obtenir l'acreditació exigida per la normativa vigent. Té una durada de 20 hores, on s’explicaran els conceptes del mòdul general de benestar animal i els conceptes propis del benestar animal en explotacions porcines, en compliment del decret 253/2008, de 16 de desembre, pel qual es regulen els cursos de formació en benestar animal.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), dijous 8 i 15 de novembre del 2018

Sistemes de pasturatge en producció bovina de llet i carn ecològiques

El pasturatge és un element intrínsec dels ecosistemes mediterranis des de temps immemorials. Així, l’acció dels animals ha estat un element modelador tant del paisatge com de la flora, arribant a ser un dels factors que més han incidit en la generació dels nostres ecosistemes. Els ramats han contribuït a generar i mantenir el mosaic agroforestal mediterrani, així com les estratègies de resposta de les espècies vegetals davant de les pertorbacions.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Manresa (Manresa), divendres i dissabtes del 26 d’octubre al dissabte 1 de desembre de 2018

Aplicacions de jardineria en l’arquitectura

Aquest curs combinarà la formació teòrica de les tecnologies emprades en sostres verds, enjardinaments verticals i construccions amb salze viu, amb tallers pràctics on es podrà aprendre de forma vivencial com integrar els coneixements adquirits.

$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()

EA de Santa Coloma de Farners (Santa Coloma de Farners), dilluns 5, 12 i 19 de novembre de 2018

Curs pràctic de manteniment d’instal·lacions agrícoles

En aquest curs es posaran en pràctica tècniques bàsiques de manteniment d’instal·lacions elèctriques i d’aigua, i de soldadura. El seu objectiu és donar els coneixements necessaris perquè l’agricultor o ramader sigui més autònom a l’hora de mantenir les seves instal·lacions. Això li permetrà estalviar-se el cost dels serveis externs i, sobretot, evitar la dependència d’altres persones en situacions que cal resoldre amb urgència.