Informació tècnica, Sanitat Animal, Aviram

Font: IRTA-CReSA
SANITAT ANIMAL
 | 24/11/2017 
Fa més de 10 anys que l’IRTA-CReSA duu a terme el diagnòstic i assessorament tècnic del programa de vigilància del Virus del Nil Occidental Catalunya com a encàrrec per part del DARP. El seu objectiu és detectar precoçment la circulació d’aquest que pot afectar a aus salvatges i èquids i és transmès per mosquits vectors a les persones.
Entre els snacks que s’han creat hi ha unes salsitxes de pollastre. Font: IRTA
INNOVACIÓ
 | 28/09/2017 
El projecte ha estat desenvolupat dins d’un grup operatiu format per Mafrica, Padesa i l’IRTA. S’han treballat un total de 13 nous productes, 8 en base de porc i 5 d’aviram
null
RAMADERIA
 | 27/06/2017 
Per tal d'assegurar el compliment de l'annex I del Reglament (CE) nº 1/2005 de 22 de novembre, relatiu a la protecció dels animals durant el transport i les operacions connexes, s'han elaborat procediments per facilitar la matança a les explotacions d'animals definits com "no aptes per al transport" d'acord amb l'esmentat reglament, els quals no podem ser transportats degut a que el transport els ocasionaria un sofriment afegit.
Mapa dels municipis afectats per les mesures de bioseguretat (en verd). Font: DARP
RAMADERIA
 | 23/05/2017 
Fins ara, les mesures estaven activades a tots els municipis afectats pels focus d'influença aviària declarats a finals de febrer, i a aquells municipis considerats d'alt risc d'entrada d'aquest virus, on aquestes mesures estaven establertes des del 2 de desembre de 2016
imatge del XXI Simposi Europeu en Nutrició Aviar. Font: IRTA
RAMADERIA
 | 15/05/2017 
Més de 1.600 experts de 60 països s'han reunit al Simposi Europeu en Nutrició Aviar organitzat per l'IRTA a Tarragona.