Informació tècnica, Sanitat Animal, Boví i Cabrum
 

AJUTS
 | 04/10/2018 
L'objectiu dels ajuts, cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), és compensar els ramaders pels costos derivats de l'execució de programes i actuacions sanitàries adreçats al control i la prevenció de malalties dels animals.
Vaques pasturant en un Prat. Font: Generalitat de Catalunya
PAE
 | 22/02/2018 
La Unitat Producció Agrària Ecològica del Servei d’Ordenació Agrícola del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha editat la primera Fitxa Tècnica sobre Normativa, dedicada als “Principals requisits i recomanacions per a la conversió de granges de bestiar herbívor a producció ecològica”.
SANITAT ANIMAL
 | 25/01/2018 
La UE confirma aquest estatus que garanteix que a Catalunya es compleix amb els criteris establerts per la normativa comunitària en relació al control de la brucel·losi en el bestiar oví i cabrum
Imatge del vídeo Sheep can recognize a human face (Science News)
OVÍ
 | 24/01/2018 
Científics de la Universitat de Cambridge han comprovat que les ovelles tenen una capacitat avançada de reconeixement facial similar a la dels humans i altres primats, i no solament de memoritzar imatges. A més, són capaces de reconèixer cares familiars a partir d’imatges en 2D, és a dir, de fotografies.
Ovelles. Font: IRTA
RECERCA
 | 16/01/2018 
Des d'una perspectiva de 'una sola salut' (One health) falten dades tant epidemiològiques com experimentals per poder descartar amb certesa aquest supòsit a l’hora d’avaluar el risc zoonòtic associat a les malalties priòniques en petits remugants.