REG | 13/09/2017  OdR

Com automatitzar el reg de superfície i fer una gestió eficient de l'aigua?

En aquest article us expliquem breument els resultats d'un assaig portat a terme pel Grup de Regs de la Universitat de Lleida, durant la campanya 2016 a la sèquia de la Serreta (Arbeca), per avaluar una comporta de guillotina automàtica en la sortida d'una bassa i unes comportes automàtiques en la presa d'una parcel·la.

Imatge de les comportes de l'assaig. Font: OdR

Imatge de les comportes de l'assaig. Font: OdR

El reg per superfície és el reg més antic que existeix, tot i així, el seu maneig ha anat evolucionant i s’han incorporat novetats com les sèquies de formigó o l’anivellació làser per millorar la distribució. Actualment, quan es planteja una modernització es sol pensar en la transformació a pressió però, llavors, és perd una de les grans avantatges del reg en superfície: no necessita aigua a pressió i per tant no té el cost energètic associat. Com a alternativa i amb una inversió inferior trobem els sistemes de comportes automàtiques que incorporen tecnologies de la informació.

En el reg per superfície es poden distingir dos graus d’automatització: la semiautomatització, en què només s’automatitza alguna de les fases del reg, i l’automatització completa, en què totes les fases estan automatitzades. Les comportes semiautomàtiques tenen doble avantatja: l’agricultor no ha d’estar pendent del reg i són més econòmiques.

L’assaig portat a terme pel Grup de Regs de la Universitat de Lleida, durant la campanya 2016, a la sèquia de la Serreta, ubicada a la partida de les Planes al municipi d’Arbeca, tenia dos objectius:

  1. Avaluar una comporta de guillotina automàtica (Slipmeter) instal·lada a la sortida de la basa, de la casa comercial Rubicon Water.  Aquesta comporta està motoritzada i disposa d’un sistema de control amb un mesurador de cabal basat en ultrasons que permet donar-li una consigna de cabal o volum a la sortida. La comporta es pot programar de manera local o remota. Aigües avall de la comporta es va construir un aforador per registrar l’evolució del cabal de forma contínua.
  2. Avaluar unes comportes automàtiques per a la presa de la parcel·la (Baydrive), també de la casa comercial Rubicon Water. Aquestes comportes tenen una làmina plàstica moguda per un motor que permet obrir i tancar el pas de l’aigua. A més, té un sistema de control que permet accionar-la de forma remota, local o programada. Es va avaluar una parcel·la de panís de 187 m de llargària y 10 m d’amplada. Es van col·locar dues comportes en la sèquia de la comunitat, una per parar l’aigua de la sèquia i l’altra per derivar l’aigua a la parcel·la; també es van instal·lar dues comportes més a sengles bancals de la parcel·la. Aquestes comportes tenen la funció d’obrir i tancar el pas de l’aigua i s’accionen a distància mitjançant una aplicació de mòbil. L’automatització va ser parcial ja que, per problemes de subministrament, va mancar el sensor d’arribada d’aigua i l’agricultor obria i tancava les comportes mitjançant un accionament manual.


Durant tota la campanya de reg, la comporta Slipmeter va funcionar correctament, tant en l’obertura com en el tancament i pel que fa als registres del cabal.

Les comportes Baydrive també van funcionar correctament en l’obertura i el tancament. A més, es va comprovar que permeten un maneig del reg més acurat segons la capacitat d’infiltració del sòl perquè es pot adaptar el temps d’obertura i tancament per evitar l’acumulació excessiva d’aigua al final de la parcel·la.

En resum, l’assaig demostra que hi ha tecnologia disponible per a l’automatització del reg i el seu maneig òptim. Pel que fa a la seva viabilitat econòmica, també conclou que el seu preu màxim creix a mesura que la unitat de reg és més gran i segons els anys de vida útil del sistema i que un major benefici hauria d’anar associat a un increment de la producció o un estalvi d'aigua.

Si voleu més informació sobre l’assaig podeu consultar aquest article del XXXV Congrés Nacional de Reg o assistir a la jornada tècnica que es celebra el 7 de setembre a Mollerussa i durant la qual també es visitaran les instal·lacions que s’exposen en aquest text.

Autors:
Joaquim Monserrat, Lluis Cots, I. Lordán , Jordi Llorens i P. Ferré
Dep. Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida

Agraïments:
A l’empresa Rubicon per cedir el material per als assajos, a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, al DARP i al Sindicat de regs d’Arbeca per la seva col·laboració en l’execució i seguiment del projecte.

Informació relacionada

El més llegit

Jornades tècniques del 15 al 21 d’octubre

La Cooperativa agrària Plana de Vic ha desenvolupat un concentrador de purins en dues fases per millorar l’eficiència en la gestió de les dejeccions

S’obren les inscripcions a 11 cursos de formació a distància