DARP | 04/05/2018  Ruralcat

Infografia sobre les Denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics de Catalunya

Aquesta infografia recull informació sobre les denominacions d'origen protegides (DOP) i indicacions geogràfiques protegides (IGP) de productes agroalimentaris no vínics de Catalunya.

S'hi presenta de forma resumida una visió global i actual de la situació de les DOP i IGP catalanes, que es poden consultar al web, de manera que a ull nu dóna una primera idea, a manera de pinzell, de tot el conjunt.


La Denominació d'Origen Protegida(DOP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell, i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

 

La Indicació Geogràfica Protegida(IGP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment  ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les seves fases de producció, transformació o elaboració es fa  en la zona geogràfica definida.

 

Es destaca, a la part inferior esquerra, un quadre amb dades curioses.

Jornades tècniques del 15 al 21 d’octubre

La Cooperativa agrària Plana de Vic ha desenvolupat un concentrador de purins en dues fases per millorar l’eficiència en la gestió de les dejeccions

S’obren les inscripcions a 11 cursos de formació a distància