PROJECTES EUROPEUS | 08/06/2018  Ruralcat

Novetats en els fons europeus que invertiran en innovació i recerca en el període 2021-2027: Horizon Europe

La Comissió Europea va publicar el passat mes de maig la proposta de pressupost de la UE pel període 2021-2027, conegut amb el nom de Marc Financer Pluriennal (2021-2027), que inclou una partida de 97.600 milions d’euros pel programa Horizon Europe.

Els canvis concrets que es proposen en els fons europeus que invertiran en recerca i innovació són els següents:

-El programa de recerca “Horizon 2020” passa a anomenar-se “Horizon Europe”.

-Horizon Europe reduirà la burocràcia pels beneficiaris gràcies a unes normes més senzilles.

-Increment del finançament en forma de pagament global per simplificar.

-Creació del Consell Europeu d’Innovació (actualment en fase pilot) que oferirà finestreta única a empreses innovadores.

-El segell d’excel·lència seguirà permetent a projectes que hagin passat amb èxit l’avaluació d’Horizon Europe rebre finançament de fons estructurals a nivell regional.

-L’instrument financer “InvestEU” vol facilitar l’accés a inversions i mobilitzar inversions addicionals. 

El programa Horizon Europe pretén donar suport a la innovació i recerca per crear valor afegit en estimular la cooperació entre equips d’investigació de diferents països i disciplines, fet vital si es volen fer troballes revolucionàries. Els seus principals objectius són reforçar la base científica i tecnològica europea, fomentar la competitivitat i el rendiment de la innovació i abordar reptes globals seguint les prioritats estratègiques europees.

El programa es dissenya entorn a tres pilars:

1) Ciència oberta: donar suport als investigadors a través de beques i intercanvis, així com finançant projectes definits i impulsats pels propis investigadors, mitjançant el Consell Europeu de Recerca  i les accions Maria-Skłodowska-Curie.

2) Reptes globals i competitivitat industrial: pretén generar nou coneixement i traduir-ho en innovacions útils. Dóna suport a missions amb objectius ambiciosos. El lideratge industrial té un paper destacat en aquest pilar.

3) Innovació oberta: amb la creació del Consell Europeu d’Innovació es vol atraure empreses innovadores amb potencial per arribar a nivells europeus i internacionals, gràcies a un sistema de finestreta única.

També es potenciarà la innovació mitjançant iniciatives co-finançades en forma de partenariats (partnerships en tots els seus formats) i incrementant la compra pública d’innovació. De forma addicional, el Centre de Recerca Conjunta (JRC) i l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia donen suport als tres pilars.

El programa serà més flexible gràcies a la possibilitat de recol·locar finançament entre els pilars per donar resposta a nous reptes que puguin sorgir. També es millorarà en el procediment de presentació de sol·licituds i avaluació de les propostes i s’obre espai a nous models de gestió, com delegació en agències o partenariats més senzills.

Complementarietats amb: fons estructurals, Europa Digital, Seguretat i Interior, Gestió de fronteres, InvestEU, Defensa, Programa de l’Espai.

Àrees temàtiques: innovació, recerca, desenvolupament sostenible, competitivitat, tecnologia, ciència.

Dotació econòmica global (2021-2027): 97.600 MEUR.

A l’espai de Xarxa-i.Cat de RuralCat, la Xarxa d’innovació agroalimentària i rural de Catalunya, es pot consultar  la informació actualitzada sobre els fons europeus d'interès per a Catalunya, així com les convocatòries i licitacions obertes. A l’apartat d’Informació i Serveis es pot accedir a l’assessorament per impulsar els projectes d’innovació, serveis per a empreses en R+D+I, oportunitats de finançament, documentació tècnica i webs d’interès.  Així mateix, a l’Espai Xarxa es pot accedir al Cercador de projectes d'R+D+I en què participen entitats catalanes, la relació de projectes en què participen entitats catalanes i la cerca de socis i idees per a projectes d’R+D+I.  

 

Jornades tècniques del 15 al 21 d’octubre

La Cooperativa agrària Plana de Vic ha desenvolupat un concentrador de purins en dues fases per millorar l’eficiència en la gestió de les dejeccions

S’obren les inscripcions a 11 cursos de formació a distància