RURALCAT | 08/08/2018  Ruralcat

La comunitat RuralCat va créixer en 2.632 usuaris registrats l’any 2017

El portal ha obtingut més de 4 milions de pàgines vistes des de l’any 2014. La comunitat està formada per 38.523 usuaris inscrits a finals de 2017.

Segons es reflecteix en la Memòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 2017, RuralCat té una comunitat formada per 38.523 usuaris inscrits, dels quals hi ha 28.091 homes i 10.432 dones. La comunitat s’ha incrementat en 2.632 persones l’any 2017, a més d’obtenir més de 475.000 visites i més de 4 milions de pàgines vistes des de l’any 2014.

Durant el 2017 s’han potenciat les diferents oficines virtuals de RuralCat, especialment les de l’Oficina de Fertilització i tractament de Dejeccions Ramaderes, la Xarxa-i.cat i la de Sanitat Vegetal, a més d’impulsar els apartats d’agricultura de precisió i projectes finançats amb fons públics

Durant l’any passat també s’ha adoptat la identitat visual corporativa d’acord amb el programa d’identitat visual de la Generalitat (PIV), el portal ha esdevingut responsiu i ha migrat al domini gencat.cat. 

El portal RuraCat és l’eina bàsica per a la transmissió del coneixement a través d’internet del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Des d’aquest espai s’imparteix el programa FAD de formació a distància i també la formació adreçada al personal propi del DARP. En el Centre de Documentació del portal es posen a disposició dels usuaris les ponències del PATT, a més de posar a l’abast dels professionals del sector notícies i eines tecnològiques per a la millora de la gestió agrària.

Jornades tècniques de l’11 al 17 de febrer

El DARP publica la fitxa tècnica “La tòfona, un recurs econòmic en creixement”

El proper 11 de febrer s’obren les inscripcions a 5 cursos de formació a distància