AJUTS | 27/11/2018  Ruralcat

Es convoquen els ajuts FEMP per emmagatzemar productes de la pesca

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) amb un pressupost total d’1,7M d’euros.

Els processos poden ser la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització

Els processos poden ser la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i les Associacions d’Organitzacions de Productors Pesquers (AOP) d’àmbit transnacional, nacional i autonòmic pels emmagatzamatges realitzats el 2016, 2017 i 2018. Els productes podran estabilitzar-se i/o transformar-se a bord dels vaixells o bé en instal·lacions a terra. 

Els processos mitjançant els quals es poden estabilitzar els productes són la congelació, la salaó, el dessecat, el marinat així com la cocció o pasteurització. Aquests processos poden implicar el filetejat, trossejat, o escapçat del producte. 

Entre els requisits s’estableix que els llocs on s'emmagatzemin els productes a terra, després d'haver estat posats a la venda i no trobar un comprador al preu d'activació, tant si els productes s'han estabilitzat a bord del vaixell com si van a estabilitzar-se a terra, han d'estar inscrits al Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries (RGSEAA). A més, els productes han d’haver estat emmagatzemats un mínim de cinc dies i després s’han de tornar a introduir al mercat pel consum humà

Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) amb un pressupost total d’1,7M d’euros
La data límit per a participar en la convocatoria són 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOE núm. 274 del 13 de novembre de 2018.

Jornades tècniques del 10 al 16 de desembre

El Departament d'Agricultura efectua el pagament dels ajuts directes de la PAC del 2018 per un import de 218,3 M€

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de desembre