Capçalera
Butlletí 30 . Juny 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 06 - Eina de recomanacions de reg de RuralCat

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Catalunya i Europa inverteixen en la innovació territorial i l'aigua en agricultura

 

Els fons europeus FEDER, a través de les Comunitats RIS3CAT i PECT, cofinancen tres projectes liderats per entitats públiques i privades de Catalunya que promouen l’R+D+I i la transformació econòmica del territori amb un fort component d'innovació. Al llarg dels pròxims 3 anys, els projectes tenen el compromís de transferir a la societat els resultats dels avenços innovadors mitjançant publicacions, anuncis a la premsa, la creació de pàgines web, l’ús de les xarxes socials, realitzant materials multimèdia i/o organitzant jornades tècniques... Llegir més...

 

 

S'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants

 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va publicar al DOGC el passat divendres 8 de juny, l’ORDRE ARP/56/2018, de 4 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.

L'objecte dels ajuts regulats en aquestes bases és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg de les Comunitats de Regants per a la millora i modernització dels regadius, be sigui a través de la modernització integral d'un regadiu existent, consistent en el canvi de la xarxa de reg per gravetat a una xarxa de reg pressuritzada o bé una millora substancial d'un sistema de reg a pressió existent, o be sigui a través d’obres de millora i modernització i elements que milloren la gestió del reg, incrementant la eficiència i l'estalvi d'aigua.
 
Les despeses subvencionables es destinaran a la realització de les obres de construcció de xarxes de transport i distribució, i capçals de reg fins a l'explotació individual, sistemes d'automatització i control del consum, instal·lacions de captació i elevació d'aigües, implantació i millora de les instal·lacions elèctriques vinculades als sistemes de reg i embassaments i basses de regulació.
 
La subvenció per a totes les actuacions previstes serà del 50% del cost elegible
 

 

Informació dels Regadius a la Web del DARP
 

A la pàgina Web del DARP es pot trobar tota la informació relacionada amb els regadius de Catalunya. En aquest apartat es troba tota la informació sobre actuacions realitzades, la informació relacionada amb el Pla de Regadius de Catalunya, els estats d'embassaments,  els nous reptes de futur del regadiu i una extensa i molt descriptiva informació sobre el sistema de Regadiu Segarra Garrigues. També des d'aquest apartat trobareu l'enllaç per accedir a l'espai de l'Oficina del Regant de Ruralcat que complementa tota aquesta informació i també, es pot accedir a l'espai de l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'IRTA, Infraestructures entre d'altres.  Llegir més...  

 


Agenda d'activitats


Gestió del sòl i del reg en escenaris de sequera

 

El proper dia 3 de juliol a l'Institut Cartogràfic de Catalunya tindrà lloc aquesta jornada tècnica amb l'objectiu de donar a conèixer l'ús de tecnologies de quantificació de fluxos d'aigua ja que l’impacte de l'ús de l'aigua a nivell local i en un període de temps concret ha de tenir en compte tant el volum consumit provinent d'aigües superficials o aqüífers com la disponibilitat en termes hidrològics, així com aspectes de la qualitat de l'aigua. En escenaris de sequera o de canvi climàtic, la comptabilitat i la utilització d'indicadors mesurables del balanç hídric a diferents escales és essencial per tal d'establir comparatives i prendre decisions correctes.

 

Visita a Comunitats de regants amb bombament solar en servei

 

Des del 2016 des de l'Oficina del Regant i Infraestructures s'han organitzat diverses activitats al voltant del bombament solar. A partir del 2017 a la nostra zona sorgeixen iniciatives d'implementar bombaments solars en regadiu i a finals del 2017 són exposats a la jornada de referència en reg a Tàrrega. En aquesta visita tècnica es visiten dues de les experiències que estan actualment en servei al nostre territori. El proper dia 11 de juliol es realitzarà una visita tècnica a les estacions de bombament de la Comunitat de Regants de Bassanova i la Comunitat de regants d'Algerri Balaguer.

 

 

Dies del reg a les Comunitats de Regants

 

El passat dia 2 de maig a la seu de la Comunitat de Regants del Segarra Garrigues a Tàrrega i el 24 de maig a la seu de la Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes a Reus, es van portar a terme dues jornades tècniques sobre l'olivera en regadiu i en el cas del Pantà de Riudecanyes també de l'avellaner en regadiu. Aquestes jornades promogudes conjuntament amb les comunitats de regants pretenen transferir  una millor gestió eficient de l'aigua de reg  i una millor gestió del cultiu en les diferents casuístiques  de cada zona.

 

 

L’ús sostenible de l’aigua en l’agricultura

 

El passat 26 de maig es va organitzar dins el marc de l'Ecofira de Dosrius i amb la col.laboració de l'Oficina del Regant la jornada tècnica sobre l'ús sostenible de l'aigua en l'agricultura. Aquesta jornada va comptar amb la presència del Sr. Francesc Reguant, director de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'economistes de Catalunya. En aquesta jornada tècnica es va presentar la importància de l’aigua en la producció d’aliments i com s’ha d’equilibrar el dret a l’aigua i el dret als aliments en una societat en creixement i amb menors recursos hídrics per a tots els sectors.

 

Els secans de la Plana de Lleida

El passat dia 6 de juny va tenir lloc la jornada tècnica dels Secans de la Plana de Lleida. Aquesta jornada tenia com objectiu oferir informació sobre les oportunitats de desenvolupament que ofereixen els espais naturals dels Secans de la Plana de Lleida. En la jornada es va comentar el Pla especial dels espais protegits de la Plana de Lleida, es va exposar l'estat actual del Canal Segarra Garrigues, les mesures agroambientals que s'estan portant a terme i les mesures agroambientals ZEPA secans Plana de Lleida.

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? Què és RuralCat i qui el fem? 
Registra't a RuralCat Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a 
     

ALTRES BUTLLETINS