Capçalera
Butlletí 33 . Setembre 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals 

  1. Recomanacions de reg setmanals

 

 

  1. Notícies

 

 

  1. Article destacat

 

 

  1. Agenda d'activitats

 

 

Fitxa tècnica 06 - Eina de recomanacions de reg de RuralCat

 
 
 

Butlletins anteriors

 
 
Eina reg

Recomanacions Lleida

 
 

Recomanacions Tarragona

 
 

Recomanacions Terres de l'Ebre

 
 

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

 

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

 
 

Recomanacions a Algerri Balaguer

 
 

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


La modernització dels regadius permet fer més sostenibles les explotacions agrícoles

 

El fet d’obtenir una major rendibilitat dels conreus, unit a la limitada disponibilitat d’aigua, fa necessària la modernització dels regadius per tal de fer sostenibles les explotacions agrícoles des de tots els punts de vista. D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, “la millora de regadius es defineix com les actuacions en regadius suficientment dotats amb l’objectiu d’estalvi d’aigua i millores socioeconòmiques de les explotacions”. Aquesta definició porta implícita l’increment de la productivitat i la renda dels agricultors com a conseqüència de l’augment de la producció i la reducció de costos per la unitat de producte obtingut i, alhora, introdueix l’objectiu de l’estalvi d’aigua...... Llegir més...

 

 

Actuacions previstes a Catalunya en regadius. Nous regadius i  millora o modernització de les xarxes de regadius

En la pàgina web del DARP es poden consultar les actuacions realitzades i previstes a Catalunya des de l'any 2000, on es divideixen en nous regadius i actuacions en modernització i millora de les xarxes de regadius (fins l'any 2017).

També es pot consultar les ajuts que formen part de les inversions en actius físics del Programa de desenvolupament rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 i gaudeixen de cofinançament amb el fons FEADER de la Unió Europea.
 

Informació de Regadius

A la pàgina Web del DARP es pot trobar tota la informació relacionada amb els regadius de Catalunya. En aquest apartat es troba tota la informació sobre actuacions realitzades, la informació relacionada amb el Pla de Regadius de Catalunya, els estats d'embassaments,  els nous reptes de futur del regadiu i una extensa i molt descriptiva informació sobre el sistema de Regadiu Segarra Garrigues. També des d'aquest apartat trobareu l'enllaç per accedir a l'espai de l'Oficina del Regant de Ruralcat que complementa tota aquesta informació i també, es pot accedir a l'espai de l'Agència Catalana de l'Aigua, a l'IRTA, Infraestructures entre d'altres. Llegir més...

 


Agenda d'activitats


Visites tècniques de bombament solar

 

Des del 2016 des de l’Oficina del Regant conjuntament amb Infraestructures s’organitzen activitats al voltant del bombament solar. Durant el 2018 s'han portat a terme dues visites tècniques al juliol i setembre que són continuació d’aquesta iniciativa i tenen com a objectiu visitar instal·lacions de bombament solar que es troben en funcionament i tenen molt interès entre el sector. El passat 11 de juliol es va visitar les instal·lacions de bombament solar de la Comunitat de Regants d’Algerri Balaguer i de la Comunitat de Regants de Bassa Nova a Almenar. I aquest passat 20 de setembreva tenir lloc la segona visita tècnica a la Finca de Prat de Boldú situada al terme municipal de la Fuliola i gestionada per la Cooperativa d’Ivars d’Urgell. Aquesta visita organitzada conjuntament amb la cooperativa es va poder observar una planta fotovoltaica  que abasteix un sistema de bombament directe per al reg amb degoteig superficial. Entre les dues visites es va comptar amb la presència de 140 persones interessades en el bombament solar en reg.

 

 

Teledetecció en agricultura


En el marc de la 64a Fira Agrària de Sant Miquel s’ha organitzat conjuntament amb el sector i promoguda per l’IRTA, l’Oficina del Regant i l’Oficina de fertilització del DARP una jornada tècnica amb l’objectiu d’explicar i transferir el coneixement i l’estat d’actual d’aplicació de la teledetecció a l’agricultura, sobretot en fertilització i aplicació de l’aigua de reg. Actualment existeix un gran interès en temes de teledetecció i hi ha un gran avanç en aquest camp, però és ecessari exposar i transferir quins avantatges i limitacions té la utilització d’aquesta tècnica en l’agricultura. Aquesta jornada serà el proper dia 27 de setembre.

 

 

Avaluació d'instal.lacions de reg localitzat


L’avaluació de reg és un procés que ens pot ajudar a determinar si la instal·lació i el maneig que se’n fa reuneixen les condicions necessàries per aplicar el reg adequadament. Des de l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega, s’organitza aquesta pràctica inclosa en el Pla Anual de Transferència Tecnològica el proper dia 9 d'octubre a Tàrrega.

 

 

Enllaços


 
 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
Facebook