Capçalera
Butlletí 31 . Juliol 2018


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - Bombament solar

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


El projecte PECT "Girona, Regió Sensible a l’Aigua”

 

El projecte PECT "Girona, Regió Sensible a l’Aigua” aposta per reduir la inestabilitat hidrològica a l’àrea del Baix Ter. Coordinat per la Diputació de Girona i el Campus de l’Aigua de la UdG, el projecte vol refermar la competitivitat socioeconòmica de la zona i les expectatives d’un creixement sostenible en la capacitat real dels recursos propis i el paisatge...Llegir més...

 

 

Els embassaments de les conques internes afronten l'inici de l'estiu al 90% de la seva capacitat

 

Els embassaments de les conques internes catalanes afronten l’inici de l’estiu amb més d’un 90% de reserves (625 hm3), segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua.
 
Amb aquests volums, hi ha aigua per garantir les demandes domèstiques per a un període superior a un any i també per garantir les campanyes de reg d’enguany en gairebé tot el territori de les conques internes.
Llegir més... 

 

El Departament d'Agricultura impulsa la millora i la modernització de les xarxes de regadius

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat els ajuts destinats a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya, corresponents als anys 2019, 2020 i 2021. El termini de presentació de sol·licituds és de 4 mesos.  Llegir més... 

 


Agenda d'activitats


Gestió del sòl i del reg en escenaris de sequera

El passat dia 3 de juliol va tenir lloc a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la jornada tècnica amb el títol Gestió del Sòl i del reg en escenaris de sequera. Aquesta jornada  tenia com objectiu intercanviar diferents experiències en  l'ús de tecnologies per  quantificar fluxos d'aigua d'aigües superficials o aqüifers per avaluar l'impacte en l'ús de l'aigua nivell local i en un període de temps concret. En escenaris de sequera o de canvi climàtic, la comptabilitat i la utilització d'indicadors mesurables del balanç hídric a diferents escales és essencial per tal d'establir comparatives i prendre decisions correctes. Aquesta jornada organitzada conjuntament amb Lab-ferrer, l'ICGC i l'Oficina del Regant del DARP va assistir-hi seixanta persones amb una molt bona valoració.

 

 

Visita a comunitats de regants amb bombament solar en servei

 

Des del 2016 l’Oficina del Regant- EA Tàrrega conjuntament amb Infraestructures organitzen activitats al voltant del bombament solar. A partir del 2017 a la nostra zona sorgeixen iniciatives d’implementar bombaments solars en el regadiu i posteriorment a finals del 2017 s’organitza una jornada de referència en reg sobre aquest tema explicant aquestes iniciatives i l’estat actual de desenvolupament d’aquesta tecnologia.
Aquesta visita tècnica del passat dia 11 de juliol és la continuació d’aquestes iniciatives amb l'objectiu de visitar les instal·lacions de bombament solar en funcionament a Catalunya. La visita tècnica que va comptar amb la presència d'unes 80 persones va servir per conèixer de la mà dels responsables de les instal.lacions el seu funcionament i l'estat d'implantació.
Les Comunitats de Regants que es van visitar van ser Algerri Balaguer i Bassanova a Almenar.
 
 

 

Teledetecció en agricultura

El proper dia 27 de setembre dins el marc de la 64a Fira Agrària de Sant Miquel s'ha organitzat conjuntament amb el sector i promoguda per l'IRTA, l'Oficina del Regant i l'Oficina de Fertilització del DARP la jornada tècnica de Teledetecció en l'agricultura amb l'objectiu d'explicar i transferir el coneixement i l'estat actual d'aplicació de la  teledetecció a l'agricultura sobretot en el sector de la fertilització i del reg.

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
   

ALTRES BUTLLETINS