Capçalera
Butlletí 26 . Novembre 2017


Sumari

Recomanacions de reg setmanals  1. Recomanacions de reg setmanals
  1. Notícies
  1. Article destacat
  1. Agenda d'activitats
 

Fitxa tècnica 69 - El bombament solar en regadiu

 
 

Butlletins anteriors

 
 
 

Recomanacions Lleida

Recomanacions Tarragona

Recomanacions Terres de l'Ebre

Recomanacions Girona

Recomanacions Barcelona

Recomanacions Catalunya central

Les Recomanacions de Reg Setmanals són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) generades a partir de les dades agroclimàtiques de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya referents a plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua. Son Recomanacions pels principals cultius de la zona i per les estacions més representatives d’aquesta.


Recomanacions adaptades a zones


Recomanacions al Segarra Garrigues

Recomanacions a Algerri Balaguer

Les Recomanacions de Reg adaptades a diferents zones són les necessitats setmanals d’aigua (m3/ha) pels cultius principals i tipologia de cultiu més comú de la zona d’Algerri  Balaguer , i en el cas del Segarra Garrigues pel cas del panís. Aquestes necessitats són per plantacions adultes i per necessitats màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua.


Destacat


Quines són les principals preocupacions de les Comunitats de Regants?

Segons una enquesta de l’Oficina del Regant, l’energia és la principal preocupació de les Comunitats de Regants de Catalunya, seguida per l’escassetat de l’aigua i el seu cost, entre d’altres. L’Oficina del Regant ha realitzat un estudi per conèixer la situació actual de les Comunitats de Regants, els seus principals problemes i objectius de futur. Per recollir aquesta informació, durant els mesos de juny i juliol del 2017, es va enviar una enquesta a les Comunitats de Regants més importants en superfície del nostre territori, moltes d’elles agregades a l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR)... Llegir més...

 

L’Oficina del Regant renova el seu web.

Aquest d'octubre s’ha renovat la imatge del web de l’Oficina de Regant, amb un disseny més àgil i intuïtiu. A l’inici, es poden veure a cop d’ull les darreres notícies i activitats; a més, es pot accedir a les seccions de Formació en reg, Transferència, Programació,  Informació i Recursos, així com a la bústia de consultes i el SimulaReg. En aquest nou format destaca el tractament documental de les publicacions.... Llegir més... 

 

Subhasta d’energia elèctrica de les Comunitats de Regants període 2018-2019.

A partir del conveni signat l’octubre de 2012 entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i  l’Associació Catalana d’Empreses de Fruita i Hortalisses (AFRUCAT), les Comunitats de Regants poden adherir-se a la plataforma de contractació col•lectiva Agroplace d’Afrucat.
La primera subhasta en la que hi van participar Comunitats de Regants va ser pel període  2013, la segona pel període 2014-2015 i la tercera pel període 2016-2017.
El passat 11 de juliol es va realitzar la subhasta de 100 Gwh pel període gener de 2018–juny del 2019.
En aquesta subhasta hi han participat 60 Comunitats de Regants amb un total de 88 punts de subministrament i una previsió de consum anual de 13.3 GWh.
Els resultats de la subhasta han esta molt positius obtenint-se una rebaixa mitjana per a les Comunitats de Regants en els preus de l’energia del 4.3%.  Això suposa un estalvi per  a aquest període de 64.000 euros. (Xavier Guixa i Joan Latorre. Infraestructures.cat)

 


Agenda d'activitats


Curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica

Des de l’Oficina del Regant-EA de Tàrrega s’ha organitzat el curs de gestor energètic especialista en facturació elèctrica destinat a tècnics i persones interessades en aquest sector. Aquest curs de durada 15 hores s’ha plantejat amb l’objectiu de conèixer aquells aspectes relacionats amb el cost d’adquisició de l’energia elèctrica, per aquest motiu s’ha desenvolupat temes com el marc legal vigent, estudi de conceptes que componen la factura elèctrica, aprendre a obtenir dades dels comptadors i plantejament d’accions correctores per optimitzar el cost energètic. També s’ha realitzat una classe parlant de l’energia solar com alternativa al mercat elèctric tradicional.
Aquest curs ha tingut molt interès en el sector del regadiu ja que per algunes comunitats de regants és un dels costos més importants per la necessitat dels bombaments d’aigua, per aquest motiu molts dels alumnes del curs han estat del sector del reg però també han assistit alumnes de sectors ramaders o del lleure que també tenen la necessitat de conèixer més les possibilitats de millorar la seva gestió en termes energètics, tant al moment de l’elecció de la tarifa, a conèixer les possibilitats que tenen en l’estalvi o millora en la contractació i fins i tot plantejar-se una alternativa a través de l’energia solar per a millorar la viabilitat de la seva explotació.
 El curs impartit pels Srs. Xavier Guixà i Joan Latorre d’Infraestructures.cat ha comptat amb nombrosos casos pràctics i alternatives possibles en diferents casuístiques per il.lustrar el temari del curs.

 

Curs d'instal.lacions de reg per a tècnics

Durant el mes de novembre s'esta realitzant a l'EA de Tàrrega el curs d'instal.lacions de reg per a tècnics. L’objectiu del curs és conèixer a través d’un treball pràctic a l’aula i a camp la idoneïtat de les instal•lacions i dels diversos components d’aquestes. En aquest treball pràctic s’obtindrà un coneixement base per poder interpretar i assessorar en aspectes bàsics als usuaris d’instal•lacions de reg a pressió.
Aquest curs està destinat a tècnics assessors i persones interessades en adquirir coneixements pràctics per a poder prendre decisions que l’ajudin a la instauració o modernització del reg a nivell de parcel.la.

 

El pistatxer: un conreu d’interès pel regadiu

Avui dia 15 de novembre es realitza a Balaguer la jornada tècnica "El pistatxer: un conreu d'interès pel regadiu". En aquesta jornada s'explica el projecte de cooperació vertical en pistatxo que es va iniciar el 2014 al Segarra-Garrigues liderat pel Grup Borges (www.projectepistatxo.com), amb la col•laboració del DARP. Actualment és un projecte consolidat i expansió en parcel.les a l'Urgell, Nogeura, Pla d'Urgell, Segarra i Les Garrigues. L'assessorament, processat primari i comercialització s'engloba dins d'un acord de cooperació que es formula entre els productors i BAIN (Borges Agricultural & Industrials Nuts). En la jornada es parlarà d'aspectes agronòmics del cultiu i aspectes econòmics i contractuals. Posteriorment es visitarà la finca Pilot de pistatxers de BAIN a Mas de Colom al terme municipal de Tàrrega.

 

Jornada de referència en reg "Bombament solar, una realitat. Presentació d'instal.lacions"

El proper dia 13 de desembre es realitzarà la jornada tècnica de referència en reg a l'EA de Tàrrega. Aquesta jornada organitzada conjuntament per Infraestructures.cat i l'Oficina del Regant té com objectiu presentar diverses instal.lacions de bombament solar de la nostra zona d diferent tipologia, donant a conèixer l'estat actual de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Les instal.lacions que es presentaran es localitzen al Comunitat de Regants de la Bassa nova, a Torre de Baños (Caspe), a la CR d'Algerri Balaguer i un bombament de finca particular. També comptarà amb la presència del Sr. Luis Navarte de l'Institut d'Energia Solar de la Universitat Politècnica de Madrid i del Sr. Xavier Guixà i Joan Latorre d'Infraestructures.cat. Durant el transcurs de la jornada es comptarà amb la presència de diverses empreses del sector d'energia solar que exposaran les seves experiències i els seus productes.

 

Enllaços


 
Què és l'Oficina del Regant? | Què és RuralCat i qui el fem?
Registra't a RuralCat | Envia'ns els teus suggeriments
Segueix-nos a
 

ALTRES BUTLLETINS