NOVETATS

 • Convocats els ajuts a la innovació en el sector pesquer i de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors

  20/06/2018 - Convocats els ajuts a la innovació en el sector pesquer i de l'aqüicultura i a la transferència de coneixements entre investigadors i pescadors
 • Jornades tècniques del 25 de juny a l’1 de juliol

  20/06/2018 - Jornades tècniques del 25 de juny a l’1 de juliol
 • El DARP destinarà 4,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació

  20/06/2018 - El DARP destinarà 4,5 milions d'euros a l’ajut a la Cooperació per a la Innovació
 • Vist i plau al Decret de governança de la pesca professional a Catalunya

  20/06/2018 - Vist i plau al Decret de governança de la pesca professional a Catalunya
 • Catalunya i Europa inverteixen en la innovació territorial i l’ús eficient de l’aigua en l’agricultura

  19/06/2018 - Catalunya i Europa inverteixen en la innovació territorial i l’ús eficient de l’aigua en l’agricultura
Documentació de jornades tècniques del PATT

Aquesta secció recull la documentació de Jornades tècniques realitzades en les darreres edicions del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT). Pot consultar, per cadascuna d'elles, el programa de l'activitat així com la documentació tècnica disponible associada.

 

 

Documentació de jornades tècniques PATT 2018

A través de cadascun dels àmbits següents pot consultar el programa i la documentació que es disposa de les jornades tècniques realitzades en el marc del PATT 2018:Índex de temàtiques:Agroturisme i desenvolupament rural

Més enllà de la recol·lecció de genciana: perspectives de desenvolupament en zones de muntanya - Programa de la jornada
Lloc i data: Alp, 07/03/2018
La genciana: situació actual del recurs, ordenació i control de la recol·lecció - Sra. Roser Cristóbal
La genciana: quina és la seva cadena de valor i quins nous productes se'n poden obtenir? - Sra. Eva Moré
Gestió de poblacions del tudó. Danys en agricultura, cinegètica i gastronomia - Programa de la jornada
Lloc i data: Cambrils, 21/04/2018
Danys del tudó en l'agricultura - Sr. Joaquim Vidal
Biologia del tudó - Sr. Carlos González
Segell propi. Com organitzar-nos sota un mateix paraigües: visita de descoberta al Ripollès - Programa de la jornada
Lloc i data: Ripoll, 17/05/2018
Presentació de la marca de garantia del Ripollès. Objectius i règim intern - Sra. Mariona Rota
Procés organitzatiu dels productors agroalimentaris al Ripollès. Presa de decisions - Sra. Carol Nabau


Tornar a l'índex
Apicultura

Preparació d'aliments per a les abelles - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 14/02/2018
Preparació d'aliments per a les abelles - Sr. Antonio Gómez


Tornar a l'índex
Arròs

XIV Jornada tècnica de l'arròs - Programa de la jornada
Lloc i data: Deltebre, 13/02/2018
El control de la pyriculariosi en arròs - Sr. Gemma Galimany
La sembra en sec: optimització de la llavor - Sra. Núria Tomàs
D'on venen les varietats que estem cultivant? - Sra. Concha Domingo
Impacte agronòmic del reg intermitent - Sra. Maria del Mar Català
Reducció de metà i segrest de carboni en els arrossars. Presentació del grup CARBOCERT - Sra. Maite Martínez
Fitosanitaris en arròs. Normativa i situació actual. El quadern d'explotació - Programa de la jornada
Lloc i data: Amposta, 22/02/2018
Requisits i compromisos de les explotacions d'arròs - Sra. Rosabel Arbó
Situació dels productes fitosanitaris en arròs - Sra. Gemma Galimany
El Quadern d'Explotació. Instruccions per emplenar el Quadern - Sra. Irene Castellà
Actuacions agroambientals al conreu de l'arròs - Sra. Pilar Ricart


Tornar a l'índex
Cereals d'estiu

XVII Jornada intercomarcal sobre el cultiu del panís - Programa de la jornada
Lloc i data: Mollerussa, 28/02/2018
Balanç de la campanya de panís 2017. Descens de la producció - Sr. Antoni López
Problemes fitosanitaris en panís - Sr. Jaume Almacelles
Resultats de l'avaluació de nous híbrids. Campanya 2017 - Sr. Antoni López
Control de les males herbes actualment problemàtiques - Sr. Andreu Taberner


Tornar a l'índex
Cereals d'hivern

El nitrogen en extensius de secà i l'adobat - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Queralt, 16/05/2018
La fertilització en cultius extensius de secà - Sr. Jaume Lloveras
Fertilitzants nitrogenats i la disponibilitat pels cultius extensius - Sr. Sergi Torrents
Nou Decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes - Sr. Carlos Esquerda


Tornar a l'índex
Equí i activitats eqüestres

Primers auxilis en accidents amb cavalls - Programa de la jornada
Lloc i data: Vall de Bianya, 05/03/2018
Primers auxilis en accidents amb cavalls - Sr. Xavier Quintana


Tornar a l'índex
Estalvi energètic i energies renovables

Energies renovables - Programa de la jornada
Lloc i data: Talarn, 19/03/2018
Anàlisi de les necessitats energètiques i estalvi energètic // Recursos energètics alternatius - Sr. Josep Mateos Fernández
Anàlisi de les necessitats energètiques i estalvi energètic // Recursos energètics alternatius - Sr. Josep Mateos Fernández
Anàlisi de les necessitats energètiques i estalvi energètic // Recursos energètics alternatius - Sr. Josep Mateos Fernández
VIII Jornada de masies + sostenibles: l'Aigua, un recurs sostenible? - Programa de la jornada
Lloc i data: Solsona, 12/05/2018
El canvi climàtic i l’aigua: hi podem lluitar? - Sr. Francesc Mauri


Tornar a l'índex
Farratges, proteaginoses i oleaginoses

IX Jornada els conreus farratgers - Programa de la jornada
Lloc i data: Ivars d'Urgell, 08/03/2018
Quant temps ha de passar abans de repetir el conreu de l'alfals - Sr. Jaume Lloveras
Noves tecnologies disponibles per la gestió de parcel·les agràries i maneig de cultius - Sr. Antoni Riba
Novetats DUN 2018. Pagament verd i ajuts directes - Sra. Anabel Aguilar


Tornar a l'índex
Forestal

Perspectives del sector tofoner a Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 23/02/2018
La fiscalitat de la tòfona - Sr. Miguel Segura; Sr. Josep Maria Serentill
Tala i poda en corredors elèctrics. Treballs de prevenció d’instal·lacions i medi ambient - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 27/02/2018
Planificació i execució del pla triennal de poda i esporga - Sr. Joaquim Llobet
Inspeccions i control de treballs de tala i esporga en les línies elèctriques - Sr. Quico Rivera
Rendibilitat en la gestió del bosc mediterrani de titularitat privada - Programa de la jornada
Lloc i data: Montmell, 08/03/2018
La gestió multifuncional del bosc mediterrani; eines, capitalització i innovació en maneig de massa i aprofitaments - Sra. Teresa Cervera
Gestió de treballs i resultats econòmics en finques privades d'associats a Boscat - Sr. Jaume Minguell
Bones pràctiques en els treballs forestals - Programa de la jornada
Lloc i data: Montesquiu, 20/04/2018
Bones pràctiques en els treballs forestals - Sra. Judit Perarnau i Sr. Miquel Casas
Diferents mètodes de preparació del sòl en reforestacions forestals - Programa de la jornada
Lloc i data: Arbúcies, 27/04/2018
Diferents mètodes de preparació del sòl en reforestacions forestals - Sr. Josep Maria Tusell
Tractaments silvícoles en regenerats de pi blanc dins el programa de restauració i millora forestal: què hem après? - Programa de la jornada
Lloc i data: Torrelles de Foix, 04/05/2018
Tractaments silvícoles en regenerats de pi blanc dins del programa de restauració i millora de la Diputació de Barcelona - Sra. Núria Ruiz Roca
Tractaments silvícoles en regenerats de pi blanc dins del programa de restauració i millora de la Diputació de Barcelona - Sra. Núria Ruiz Roca
L'index de Biodiversitat Potencial de Catalunya. Què és i com es calcula? - Programa de la jornada
Lloc i data: Solsona, 11/05/2018
Visita a un rodal de pinassa per fer pràctiques de càlcul de l’IBPC - Sra. Teresa Baiges Zapater
Gestió forestal a les forests públiques del Ripollès: exemple a "Muntanya de Sant Bernabé" a Vilallonga de Ter - Programa de la jornada
Lloc i data: Camprodon, 18/05/2018
Visita d’una zona amb treballs d’aprofitaments forestals - Sr. Narcís Ribes Sra. Marta Domènech Sr. Jordi Faus


Tornar a l'índex
Fruita dolça

Alternatives de maneig en la fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: La Granja d'Escarp, 19/01/2018
Fertilitzar amb adobs orgànics: quin, quan i com s'ha d'aplicar - Sra. Elena Puigpinós
Optimització del reg i la fertirrigació a través de sensors de tecnologia multi-punt - Sr. Jordi Barceló
Eines d'agricultura de precisió per a la gestió agronòmica de cultius fruiters. Resultats del projecte AgVance - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 08/02/2018
AgVANCE: projecte de recerca aplicada pel desenvolupament de tecnologies d'agricultura de precisió en fruiters i vinya - Sr. Emilio Gil
Avenços en la caracterització vegetativa d'arbres fruiters - Sr. Alexandre Escolà
De DOSAFRUT a DOSA 3D: millora del sistema d'ajust de la dosi en tractaments de fruiters i vinya - Sr. Santiago Planas
VII Jornada de fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Torrefarrera, 14/02/2018
Bases del maneig sanitari en ecològic i experiències a l'Escola Agrària d'Alfarràs - Sra. Núria Milà
Agricultura ecològica i fertilitat del sòl. Tècniques de diagnòstic de la fertilitat d'un sòl - Sr. Ignasi Casanovas
Producció i comercialització de fruita dolça ecològica - Sr. Josep Ramon Magrí
XI Jornada de fructicultura - Programa de la jornada
Lloc i data: Benavent de Segrià, 23/02/2018
Com evoluciona el clima i projeccions de futur: l’adaptació de la fructicultura al canvi climàtic - Sr. Marc Prohom
Els nematodes en fructicultura - Sr. Xavier Sorribas
Aplicació del RD 9/2015, en matèria d’higiene en la producció primària agrícola - Sr. Xavier Auqué


Tornar a l'índex
Gestió del sòl i fertilització

Fertilització orgànica en zones vulnerables - Programa de la jornada
Lloc i data: Bellvís, 23/01/2018
Normativa actual i novetats previstes - Sr. Carles Esquerda
Aspectes agronòmics i econòmics en l'aplicació d'adobs orgànics - Sra. Elena Puigpinós
VII Jornades tècniques de Preixana - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 29/01/2018
Càlcul de l’adobat en cultius extensius - Sr. Jaume Lloveras
VII Jornades tècniques de Preixana - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 30/01/2018
Aprofitament i valorització dels adobs orgànics - Sra. Elena Puigpinós
Nova normativa en l'aplicació d'adobs orgànics - Sr. Carles Esquerda
Cloenda del projecte LIFE+ FUTUR AGRARI. Gestió del nitrogen al sector agrari - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 31/01/2018
Minimització de nitrogen i altres elements en granges de porcí: L'elecció del abeuradors en granges de porcí - Sr. Joan Parera
Minimització de nitrogen i altres elements en granges de porcí: Les dietes i el nou mètode del balanç en explotacions - Sr. Joaquim Soler; Sr. Joan Parera
Minimització de nitrogen i altres elements en granges de porcí: L'eficiència en la separació mecànica dels purins - Sr. August Bonmatí
Extracció de nutrients de sòls: Adaptació dels cultius captadors i el seu ús en plantes de digestió anaeròbia - Sr. Víctor Riau
Extracció de nutrients de sòls: Viabilitat dels sistemes agroforestals i dels filtres riparis - Sr. Jaime Coello
Extracció de nutrients de sòls: Avaluació ambiental del projecte Futur Agrari - Sra. Assumpció Anton
Eines per a la millora de la fertilització en cultius extensius: Fertinext: eina virtual per planificar la fertilització - Sr. Francesc Domingo
Eines per a la millora de la fertilització en cultius extensius: En mapes de sòls i ús del VISOR AGROFORESTAL I3 - Sr. Carlos Ortiz
Eines per a la millora de la fertilització en cultius extensius: Equips de precisió per a l'aplicació de purins - Sr. Jordi Tugues
VII Jornades tècniques de Preixana - Programa de la jornada
Lloc i data: Preixana, 31/01/2018
Tractaments fitosanitaris eficients. Regulació de les màquines - Sr. Felip Gràcia
Maneig del reg en sòls salinitzats a La Selva del Camp - Programa de la jornada
Lloc i data: La Selva del Camp, 21/02/2018
Els aqüífers de la riera per sobre de l'ermita de Paret Delgada - Sr. Josep Fraile
El maneig del reg en sòls salinitzats - Sr. Josep Rufat
Canvis en la nova norma de gestió de les dejeccions ramaderes - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 22/02/2018
El nou decret, la traçabilitat en l’aplicació de les dejeccions ramaderes, i el seu seguiment i control per part de l’ad - Sr. Mario Carrillo
Nou pla de gestió de les dejeccions ramaderes - Sr. Albert Puigdemont
Canvis normatius i eficiència en l’aplicació de dejeccions ramaderes - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 23/03/2018
Nous criteris normatius per a garantir la correcta gestió de les dejeccions ramaderes - Sr. Carles Esquerda
Mesura de la quantitat de nitrogen que s'aplica amb els purins: noves rectes per a equips conductímetres - Sr. Joan Parera
Equips de mànegues: la millor alternativa per les aplicacions de dejeccions líquides en cultius extensius - Sr. Francesc Domingo
Desenvolupament d'un concentrador de purins amb obtenció de dades en continu de nitrogen, fòsfor i potassi - Sra. Sílvia Martin, Sr. Ricard Planas i Sra. Belén Puyuelo
Noves actuacions en el marc de la fertilització a Osona - Programa de la jornada
Lloc i data: Malla, 20/04/2018
Introducció del projecte de conques - Sr. Carlos Ortiz
Actuacions en la conca del Torrent de Sant Jaume - Sr. Jordi Recasens
Equips per a l’aplicació sostenible de purins en cultius extensius - Sr. Joan Parera
Equips per a l’aplicació sostenible de purins en cultius extensius. Càlculs - Sr. Francesc Domingo


Tornar a l'índex
Gestió empresarial i assessorament

10 accions perquè les vendes on line dels productes agroalimentaris a Girona - Programa de la jornada
Lloc i data: Girona, 24/01/2018
10 accions per augmentar les vendes on line dels productes agroalimentaris a Girona - Sr. Carles Argemí
L’assegurament de la qualitat agroalimentària, una obligació legal dels operadors - Programa de la jornada
Lloc i data: Constantí, 22/02/2018
Per a què necessiteu implantar un sistema d’autocontrol de la qualitat? En què pot ajudar la guia per a la implantació? - Sra. Carme Navarro
Com controlem els proveïdors i matèries primeres? - Sra. Gemma Garcia
Com controlem el procés productiu? - Sr. Gemma Garcia
Com controlem el producte final que comercialitzem? - Sra. Elena Garcia
Quins requisits ha de tenir el nostre sistema de traçabilitat? - Sra. Elena Garcia
6è Fòrum de joves emprenedors en l’àmbit rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 23/02/2018
Escorxador d’oví artesanal - Sr. Abel Peraire
Com negociar amb la banca: 10 errors a l’hora de finançar un projecte empresarial rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Bell-lloc d'Urgell, 01/03/2018
La negociació bancària - Sr. Carles Morata
Gestió sostenible. Cria de reines - Sr. Gilles Fert
Innovar en el malbaratament alimentari - Programa de la jornada
Lloc i data: El Prat de Llobregat, 05/03/2018
Conferència transversal sobre el malbaratament alimentari - Sr. José M. Gil
Emprenedoria en el malbaratament alimentari - Sra. Mireia Barba
Solucions innovadores al malbaratament alimentari - Sra. Marta Pons
Banc dels Aliments de Barcelona: 30 anys aprofitant aliments de manera solidària - Sr. Lluís Fatjó-Vilas
Aspectes a tenir en compte en la contractació de treballadors al camp - Programa de la jornada
Lloc i data: Torre-serona, 08/03/2018
Aspectes a tenir en compte en la contractació dels treballadors al camp - Sr. Albert Aurin
Agroecologia i economia feminista: bones pràctiques per la sostenibilitat de la vida - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 16/03/2018
De què parlem quan parlem d’economia feminista - Sra. Sandra Ezquerra
Emprendre en feminista: l’experiència de la cooperativa de dones Germinando - Sra. Julia del Valle
Encarant l’agroecologia i l’economia feminista: primeres experiències i debats a la Coop57 - Sra. Isabel Moga
Habilitats directives de lideratge i conducció d'equips en les empreses de l'àmbit rural - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 10/04/2018
Habilitats directives de lideratge i conducció d'equips en les empreses de l'àmbit rural - Sr. Ramon Iglesias i Sr. Joan Carles Oliver
Eines de gestió econòmica per a la millora de les explotacions agràries - Programa de la jornada
Lloc i data: Algerri, 11/04/2018
Els ajuts econòmics de la PAC a les explotacions agràries - Sr. Ramon Sanfeliu
Suport econòmic a les inversions en el marc del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) - Sra. Isabel Cavero
Tecnificació de la fructicultura cap a la reducció de costos - Programa de la jornada
Lloc i data: Sunyer, 25/04/2018
Experiències d’anàlisi pràctic dels costos de producció del préssec - Sr. Francesc Xavier Miarnau Domenech
Com incorporar talent jove a les empreses: jornada networking - Programa de la jornada
Lloc i data: Balaguer, 10/05/2018
Per a empresaris: Com trobar el professional ideal? - Sr. David Balaguer
Per a professionals: Com ser el professional ideal? - Sr. Francesc Campillo


Tornar a l'índex
Horticultura

Planificació i mecanització d'horta ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 20/01/2018
Planificació i mecanització d'horta ecològica - Sr. Jordi Puig
Edafologia hortícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 27/01/2018
Edafologia hortícola - Sra. Bàrbara López
Recursos biològics en la producció hortícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Reus, 06/03/2018
Grup Operatiu d'integració de Recursos Biològics en la Producció Hortícola - Sra. Judit Arnó
Recursos biològics en la producció hortícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Prat de Llobregat, 22/03/2018
Grup Operatiu d’Integració de Recursos Biològics en la Producció Hortícola - Sr. Jordi Riudavets
Utilització d’infraestructures ecològiques permanents (marges) en cultius d’enciam, ceba i carxofa - Sr. Jordi Riudavets
Utilització d’infraestructures ecològiques permanents (marges) en cultius de tomaquera - Sra. Montse Matas
Abundància de Mírids depredadors (Macrolophus pygmaeus, Nesidiocoris tenuis i Dicyphus spp) presents als marges de cal - Sra. Montse Matas


Tornar a l'índex
Indústries agroalimentàries

Canvis rellevants a la IFS v. 6.1 i previsions sobre la IFS v. 7 - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 18/01/2018
Canvis rellevants a la IFS v. 6.1 i previsions sobre la IFS v. 7 - Sra. Teresa Soley
Reptes i estratègies de diferenciació del sector Food a Girona - Programa de la jornada
Lloc i data: Girona, 15/02/2018
Reptes i estratègies de diferenciació en el negoci de l’alimentació - Sr. Lluís Ramis
Reptes i estratègies de diferenciació en el negoci de l’alimentació. Exemples - Sr. Lluís Ramis
Eines i indicadors de sostenibilitat a la indústria agroalimentària - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 27/02/2018
Indicadors de la sostenibilitat - Sra. Assumpció Antón
Proyecto Sense - Sra. Saioa Ramos
Repte de l'ús racional d'antibiòtics mesurant la bioseguretat a la nostra explotació - Sra. Mariam Pasqual
Eina Sima Pro - Sra. Cristina Gazulla
Eines eFoodPrint - Sr. Albert Duaigües
La Petjada Ambiental de Producte (PEF). Perspectives futures i aplicació al sector agroalimentari Català - Sr. Joan Colón
Eina BASF - Sr. Christoph Günter
Observatori de l’Economia Circular de Catalunya - Sr. Josep Planas
Processats vegetals de IV i V gamma: una oportunitat per a la teva empresa - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 10/04/2018
Darreres innovacions i perspectives de futur en el sector de la transformació de fruites i hortalisses de IV i V gamma - Dr. Tomás Lafarga
Control de cossos estranys en aliments - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 13/04/2018
Contaminants físics i les normes GFSI - Sr. Òscar Borràs
Tipus de contaminants i equips d'inspecció. Tipus de detectors de metalls segons aplicació - Sr. Àlex Freixa
Com funciona un detector de metalls i un Raigs X. Evolució de la tecnologia de detecció de metalls - Sr. Jordi Vergés
Bioeconomia circular: casos d'èxit - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 16/04/2018
Bioeconomia circular, per que? - Sra. Mercè Balcells
Producció de PET TREATS per donar alt valor afegit a productes d'escorxador - Sr. Ricard Carreras
Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de subproductes d'escorxadors de porcí - Sra. Carmen Carretero i Sr. Ricard Bou
Creació d'un snack saludable de fuita dolça (FRESNACK) - Sra. M. Dolors Guàrdia
Envasament de carns per petits elaboradors - Programa de la jornada
Lloc i data: Berga, 24/04/2018
Principis bàsics per l'envasament de carn de vedella - Sra. Elsa Lloret
Bones pràctiques de pesatge (GWP) - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 27/04/2018
Pesatge dinàmic: tipus d’instruments. Metrologia legal. Control de contingut efectiu amb pesatge dinàmic. Principis, qua - Sr. Jordi Vergés
Lactoturisme, una oportunitat - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 11/05/2018
Lactoturisme, de què parlem? - Sr. Josep Mª Pey
Lactoturisme: sostenibilitat, experiències i bons aliments - Sr. Joan Viñolas
Lactoturisme: sostenibilitat, experiències i bons aliments - Sra. Maria Faura


Tornar a l'índex
Maquinària

Tecnologia per millorar l'aplicació de purins - Programa de la jornada
Lloc i data: Banyoles, 07/02/2018
Conductímetres: conèixer la riquesa en nutrients dels purins en el moment de realitzar l'aplicació - Sr. Joan Parera
Equips de mànegues: la millor alternativa per les aplicacions de dejeccions líquides en cultius extensius - Sra. Elena González: Sr. Jordi Recasens
Regulador de cabal: una eina per ajustar les dosis - Sr. Francesc Domingo; Sr. Jordi Recasens


Tornar a l'índex
Medi natural i biodiversitat

Nous reptes per a l’agroalimentació del segle XXI: el canvi climàtic - Programa de la jornada
Lloc i data: Bellvís, 20/01/2018
Produir aliments al segle XXI - Sr. Francesc Reguant
Medi Ambient, biodiversitat i canvi global. Actualitat i futur - Sr. Martí Boada
Canvi climàtic a la plana empordanesa - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelló d'Empúries, 03/02/2018
La percepció social del canvi climàtic: Els riscos i les amenaces als Aiguamolls de l'Empordà - Sra. Elisabet Roca, Sra. Míriam Villares
Efectes del canvi climàtic en l'agricultura - Sr. Robert Savé
Mesures d'adaptació i mitigació de l'agricultura al canvi climàtic - Sra. Carmen Biel
El mar està canviant - Sr. Boris Weitzmann
Evidències de l'impacte del canvi climàtic sobre les poblacions de papallones dels Aiguamolls de l'Empordà - Sr. Constantí Stefanescu
Els amfibis i els afectes del canvi climàtic - Sra. Maria Pifarré, Sra. Cecília Pedernera, Sra. Sandra Saura
Ocells i canvi climàtic - Sr. Francesc Trabalon
Els beneficis del verd urbà - Programa de la jornada
Lloc i data: Olot, 23/02/2018
Els horts urbans. Disseny, gestió i visita als horts municipals de les Planotes - Sr. Marc Olomí
Experiències en els hàbitats forestals madurs mediterranis - Programa de la jornada
Lloc i data: Vimbodí i Poblet, 06/04/2018
La gestió dels boscos madurs al Paratge Natural de Poblet - Sr. Xavi Buqueras
La gestió dels boscos madurs al Parc Natural del Montseny - Sra. Anna Sanitjas
La gestió dels boscos madurs al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa - Sr. Joan Montserrat
Gestió agrícola dels guarets per a la conservació d'ocells estèpics - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelldans, 20/04/2018
Els guarets en les actuacions agroambientals en xarxa Natura 2000 a la Plana de Lleida - Sra. Pilar Ricart
La perdiu roja: Gestió de les àrees de caça i la repoblació - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 24/04/2018
Pla tècnic de gestió de l'àrea privada de caça: alliberament i repoblació - Sr. Francesc Cases
Què esperem de les repoblacions de la perdiu? - Sr. Josep M. López


Tornar a l'índex
Olivicultura

La qualitat en l’oli d’oliva. Sanitat i maneig en el conreu de l’olivera - Programa de la jornada
Lloc i data: Ullastrell, 18/01/2018
Les principals plagues i malalties en el conreu de l - Sr. Joan Reyes
La qualitat de l'oli d'oliva i criteris de maneig en el seu conreu - Sr. Juan Francisco Hermoso
Actualitat en el sector oleícola - Programa de la jornada
Lloc i data: Les Borges Blanques, 19/01/2018
Xylella fastidiosa: situació a Europa, Espanya i Catalunya. Normativa - Sr. Jordi Giné
Xylella fastidiosa: identificació dels símptomes - Sra. Isabel Pujades
Resultats de l'estudi Predimed. Beneficis de l'oli d'oliva - Sra. Olga Castañer
Els primers passos de la reforma de la PAC 2021 - Sr. Jordi Vidal
L’oli de qualitat al territori: producció ecològica i comercialització - Programa de la jornada
Lloc i data: Móra la Nova, 25/01/2018
Maneig del cultiu de l’olivera en producció ecològica - Sra. Laia Viñas
Experiència d’internacionalització d’una empresa oleícola - Sr. Jordi Ciuraneta
Etiquetatge de productes alimentaris: oli d'oliva - Programa de la jornada
Lloc i data: Les Borges Blanques, 01/02/2018
Etiquetatge de productes alimentaris: oli. Normativa i Mencions facultatives en l'etiquetatge: propietats nutricionals - Sra. Teresa Hernández
Disseny d'envasos i etiquetes - Sra. Sara Bergua
El tast d'oli d'oliva verge extra - Programa de la jornada
Lloc i data: La Garriga, 13/02/2018
Projecte de recuperació de la varietat Salar d'Arbúcies - Sr. Ramon Espígol
Tècnica i pràctica de tast d'olis - Sra. Antònia Ninot; Sr. Agustí Romero
Innovacions tècniques en la poda de l'olivera a l'Empordà - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilajuïga, 20/02/2018
Les bases biològiques i agronòmiques de la poda de l'olivera - Sr. Juan Francisco Hermoso; Sr. Miquel Domenech; Sr. Josep Maria Ferré
Pràctica de poda de producció en plantació tradicional i de formació en plantació jove - Sr. Juan Francisco Hermoso; Sr. Miquel Domenech; Sr. Josep Maria Ferré
Visió actualitzada del reg en olivera - Programa de la jornada
Lloc i data: Jesús, 23/02/2018
L'Oficina del regant: suport en formació, transferència tecnològica, programació de reg pel regant - Sra. Maite Sisquella
El reg en l'olivera: un valor de futur - Sr. Víctor Sas
II Jornada ecològica de l'olivera - Programa de la jornada
Lloc i data: Granyena de les Garrigues, 06/04/2018
Certificació i control de les explotacions d'oliveres ecològiques - Sr. Oriol Ferrer
Verificacions que ha de fer l'agricultor abans de l'ús d'un insum apte per l'agricultura ecològica - Sr. Oriol Ferrer
Fertilització orgànica en olivera ecològica. El compost i altres complements que es poden utilitzar - Sra. Laia Viñas


Tornar a l'índex
Oví i cabrum

XVII Jornada sobre l'oví i cabrum - Programa de la jornada
Lloc i data: Os de Balaguer, 22/02/2018
Sanitat i teràpies alternatives en producció ecològica d’oví i cabrum - Sra. Raquel Servitja
Catalunya indemne de brucel·losi: com ens afecta? - Programa de la jornada
Lloc i data: Girona, 23/03/2018
Brucel·losi: com afecta la nova situació al sector de l’oví? - Sr. Joaquim Xifra
Funcionament i experiències de l’Escola de Pastors - Sra. Pau Reixach


Tornar a l'índex
Pesca i aqüicultura

I Workshop dels sector del peix. Com podem millorar la seva comercialització - Programa de la jornada
Lloc i data: Monells, 29/01/2018
Consum de peix: dades, situació actual i tendències - Sra. Itziar Segarra
Condicions sanitàries que s'han de complir per a l'elaboració dels productes de la pesca - Sra. Raquel Arpa
Transformació dels productes de pesca, adaptació a les necessitats del consumidor i usuaris - Sra. Sofía Roca
Etiquetatge del peix de llotja a la peixateria - Sra. Pilar Todó


Tornar a l'índex
Porcí

Sector porcí, una història d'eficiència. Resultats del BDporc - Programa de la jornada
Lloc i data: Balaguer, 02/02/2018
Situació actual del sector porcí espanyol, història d’eficiència. Resultat del BDporc - Sr. Pedro Lopez
Producció porcina 2020 - Programa de la jornada
Lloc i data: Vic, 21/03/2018
Programa de bioseguretat. Situació actual - Sra. Mercè Soler Barrasús
L'exportació: oportunitat o necessitat? Perspectiva des de la Salut Pública - Sra. Imma Cervós Costansa
Porcicultura 2020 - Sr. Lluís Vila Quera


Tornar a l'índex
Producció agrària ecològica

Conservació de llavors i elaboració de planter - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 10/02/2018
Conservació de llavors i elaboració de planter - Sr. Jordi Puig
La gestió de la fertilització del sòl, clau per la millora de la sanitat dels cultius - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilabertran, 20/02/2018
Ecologia i biodiversitat dels sòls - Sra. Pilar Puig
Millora del sòl i resposta immunitària dels vegetals - Sr. Jordi Puig
Eines de valoració de l'estat del sòl - Sr. Albert Lacunza
El factor sòl en l’agricultura ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Monells, 06/03/2018
El factor sòl com un element viu. Paràmetres indicadors i la seva valoració. Aspectes claus en la recuperació del sòl - Sr. Josep Ramon Sainz de la Maza
La cromatografia: una mesura qualitativa de la fertilitat del sòl. Avaluació de sòls amb aquest sistema i interpretació - Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza Benet
La cromatografia. Anàlisi - Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza Benet
La cromatografia. Altres elements - Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza Benet
La cromatografia. Evolució cromatografia - Sr. Josep Ramón Sainz de la Maza Benet
Fertilització, purins i adobs verds per horta ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Riudarenes, 14/04/2018
Fertilització, purins i adobs verds per horta ecològica - Sr. Jordi Puig
El conreu de soja ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Tremp, 26/04/2018
Importància, perspectives i ajuts a l’agricultura ecològica - Sr. Antoni Pijuan Tarragona
La producció de garrofa ecològica - Programa de la jornada
Lloc i data: Mont-roig del Camp, 27/04/2018
Presentació del Banc de Terres comarcal del Baix Camp - Sr. Gessamí Sardà
Maneig ecològic del garrofer - Sr. Joan Tous
La certificació de la PAE en garrofer - Sr. Carles Lalueza
La garrofa. Qualitat i aplicacions - Sr. Xavier Cort
VIII Jornada de menjadors escolars ecològics - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 05/05/2018
El paper de les Administracions Locals per promoure Menjadors Ecològics i de Proximitat - Sr. Jordi Almiñana Domènech


Tornar a l'índex
Qualitat i comercialització

Qualitat nutricional de la carn - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 22/01/2018
Qualitat nutricional de la carn - Sr. Joel González
Futures marques de qualitat (DOP, IGP, ETG) en el sector formatger català - Programa de la jornada
Lloc i data: Berga, 17/02/2018
Estratègies de valorització dels formatges de Catalunya: definicions, descripció i diferències entre les DOP, IGP i ETG - Sra. Montserrat Domènech
La futura IGP del Mató de Catalunya. Part 1 - Sr. Buenaventura Guamis
La futura IGP del Mató de Catalunya. Part 2 - Sra. Roser Romero del Castillo
La futura IGP del Formatge Garrotxa - Sra. Natàlia Nicolau; Sr Josep Martí
Ecografia: mètode de diagnòstic de pneumònies en vedell - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 01/03/2018
Tècnica ecogràfica per diagnòstic de pneumònies - Sra. Carolina Tejero


Tornar a l'índex
Reg

Fertirrigació en vinya. Com ho faig? - Programa de la jornada
Lloc i data: Verdú, 26/02/2018
Bases de la fertirrigació - Sr. Miquel Pascual, Sr. Josep Rufat
VI Trobada de Comunitats de Regants de Catalunya - Programa de la jornada
Lloc i data: Tremp, 06/04/2018
El repte de l’agricultura i l’alimentació del Segle XXI - Sr. Francesc Reguant
Fertilització i reg en olivera i ametller - Programa de la jornada
Lloc i data: Castelldans, 26/04/2018
Recomanacions per a la fertirrigació de l’ametller i l’olivera en plena dotació - Sr. Josep Rufat Lamarca
L'olivera en regadiu al Segarra Garrigues - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 02/05/2018
Reg deficitari i densitat de plantació en olivera - Sr. Josep Rufat
Reg deficitari i densitat de plantació en olivera - Sr. J. Francisco Hermoso


Tornar a l'índex
Sanitat i benestar animal

Bioseguretat, benestar i salut animal en explotacions semiextensives de remugants - Programa de la jornada
Lloc i data: Pont de Suert, 11/05/2018
Benestar animal a l’explotació ramadera i al transport d’animals - Sra. Mar Aumedes
El paper de l’explotació ramadera en la seguretat alimentària - Sra. Núria Ribas
Bones pràctiques d’higiene i mesures de bioseguretat per prevenir l’aparició i difusió de malalties - Sra. Núria Ribas
Traçabilitat i registres de l’explotació - Sra. Núria Ribas
Salut del ramat, control sanitari i moviment de bestiar - Sr. Jordi Margalida


Tornar a l'índex
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris

V Jornada de control biològic - Programa de la jornada
Lloc i data: Lleida, 26/01/2018
Problemàtica de la carpocapsa i la grafolita a l'any 2017 - Sra. Dolors Bosch
Estudi de noves alternatives pel control de carpocapsa - Sr. Víctor Perdrix
Control biològic de pugons en fruiters i espais verds - Sra. Ares Mingot
Diagnòstic de la salut i vida del sòl. Maneig del sòl en agricultura ecològica - Sr. Ignasi Casanovas
Bases de l’Agricultura ecològica i eines pel control biològic de plagues - Sra. Laia Viñes
Nous fertilitzants derivats de la digestió anaeròbica - Sr. Víctor Santaella
Estudis en la lluita contra el cargol poma - Programa de la jornada
Lloc i data: Amposta, 01/02/2018
Control dels sòls amb tractaments amb aigua de mar - Sr. Jaume Boixadera
Productes i mètodes assajats contra el cargol poma - Sra. Gemma Galimany; Sr. Miquel Àngel López
Mètodes de lluita assajats contra el cargol poma. Part 1 - Sr. Nuno Caiola
Mètodes de lluita assajats contra el cargol poma. Part 2 - Sra. Mar Català
El control biològic com a eina de gestió de plagues en espais verds - Programa de la jornada
Lloc i data: Sant Hilari de Sacalm, 01/03/2018
El control biològic en espais verds: conceptes i experiències - Sr. Xavier Pons
Experiències de control biològic en espais verds a Catalunya - Sra. Judith Meseguer
Experiències europees en control biològic en espais verds - Sr. Thibault Crance
Experiència de Gestió Integrada de Plagues a les àrees verdes de Malgrat de Mar - Sra. Mònica Bedós i Sr. Carles Garcia
La Xylella Fastidiosa: una nova amenaça - Programa de la jornada
Lloc i data: Perelló, 02/03/2018
Xylella fastidiosa: situació a l’Estat espanyol i a la resta d’Europa - Sra. Tula Llorach
Pla de control: Identificació a camp i insectes vectors - Sr. Joan Porta
Sanitat vegetal eficient dels cultius extensius: com utilitzo els herbicides? - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 05/03/2018
Ús d’herbicides en el marc d’un control integrat de males herbes - Sr. Andreu Taberner
Ús d’herbicides en el marc d’un control integrat de males herbes - Sr. Josep Mª Llenes
Ús d’herbicides en el marc d’un control integrat de males herbes - Sr. José Mº Montull


Tornar a l'índex
Traçabilitat i seguretat alimentària

L'envasament i el tractament tèrmic de la carn com a eines de millora de la vida útil - Programa de la jornada
Lloc i data: Barcelona, 05/02/2018
L'envasament i el tractament tèrmic de la carn com a eines de millora de la vida útil. Part 1 - Sra. Brigitte Martínez
L'envasament i el tractament tèrmic de la carn com a eines de millora de la vida útil. Part 2 - Sra. Elsa Lloret


Tornar a l'índex
Vaquí de carn

Pasturatge rotatiu. Experiències pràctiques i potencial en clima mediterrani - Programa de la jornada
Lloc i data: Manresa, 11/01/2018
Diferents propostes de pasturatge rotatiu. Diferències entre PRV i gestió holística - Sr. Jaume Brustenga
Anàlisi de costos en l'engreix ecològic de vaquí de carn - Programa de la jornada
Lloc i data: Martinet, 07/02/2018
Presentació de l’estudi realitzat amb ramaders ecològics de la Vall de Boí per millorar l’engreix ecològic de vedells - Sr. Daniel Villalba
Anàlisi de costos en l’engreix ecològic de vaquí de carn a Cerdanya - Sr. Daniel Villalba


Tornar a l'índex
Vaquí de llet

Eines de millora de la qualitat de la llet i control de l’estat sanitari dels animals - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 23/01/2018
Promoció de programes per a la prevenció i el control de les mamitis - Sr. Oriol Franquesa
Control de l'estat sanitari de l'explotació (BVD, Neospora, IBR) - Sra. Imma Puigcorbé
Establiment de controls de seguretat d'altres paràmetres analítics: aflatoxines M1 - Sra. Anna Jubert
Implementació i difusió de la Guia de Bones Pràctiques a les explotacions lleteres - Sr. Oriol Franquesa
Serveis de diagnosi preventiva a través de la llet - Sra. Mercè Lázaro
Eines de millora de la qualitat de la llet i control de l’estat sanitari dels animals. - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 24/01/2018
Control de l'estat sanitari de l'explotació (BVD, Neospora, IBR) - Sra. Imma Puigcorbé
Establiment de controls de seguretat d'altres paràmetres analítics: aflatoxines M1 - Sra. Anna Jubert
Serveis de diagnosi preventiva a través de la llet - Sra. Mercè Lázaro
Aspectes tècnics bàsics per a la correcte gestió de l’explotació i llurs implicacions econòmiques. - Programa de la jornada
Lloc i data: Tàrrega, 06/03/2018
Indicadors tècnics bàsics a l'explotació: alimentació i instal·lacions - Sr. Jordi Maynegre
La vedella de recria: aspectes tècnics i el seu cost. La reproducció: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Joan Galí
Les mastitis: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Emili Calvet
Les coixeses: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Roger Bellet
Aspectes tècnics bàsics per a la correcte gestió de l’explotació i llurs implicacions econòmiques - Programa de la jornada
Lloc i data: Santa Coloma de Farners, 07/03/2018
Indicadors tècnics bàsics a l’explotació: alimentació i instal·lacions - Sr. Jordi Maynegre
La vedella de recria: aspectes tècnics i el seu cost // La reproducció: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Joan Galí
Les mastitis: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Emili Calvet
Les coixeses: aspectes tècnics i el seu cost - Sr. Roger Bellet
Ús de noves tecnologies en el boví lleter - Programa de la jornada
Lloc i data: Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, 25/04/2018
El paper del benestar en l'ús de tecnologies - Sr. Antoni Dalmau
Projecte 4D4F: L'ús de tecnologies i sensors en granges lleteres com a eines per prendre decisions - Sra. Aida Xercavins
Dades objectives per valorar la rutina de munyida - Sr. Demetrio Herrera


Tornar a l'índex
Varietats tradicionals i races autòctones

La mongeta de Castellfollit del Boix: inventari de punts forts per consolidar la producció - Programa de la jornada
Lloc i data: Castellfollit del Boix, 23/02/2018
Resultats del programa de selecció genealògica. On som i què falta per tenir les noves varietats - Sr. Francesc Casañas
Resultats dels assajos de producció multilocalitat - Sr. Francesc Casañas; Sr. Daniel Fenero
Resultats dels assajos de maneig del cultiu - Sr. Joan Simó
Presentació i revisió del manual de bones pràctiques al voltant del cultiu de la mongeta de Castellfollit del Boix - Sr. Francesc Casañas; Sr. Daniel Fenero
I l’any vinent què? Llavor de sembra, noves varietats de mata baixa, inventari de camps, producció mínima assegurada... - Sr. Joan Simó


Tornar a l'índex
Vitivinicultura

La gestió del sòl en el conreu de la vinya a l'Empordà - Programa de la jornada
Lloc i data: Garriguella, 14/03/2018
La diversitat de sòls de vinya a l’Alt Empordà: aptituds i problemàtiques en el conreu de vinya - Sr. Jordi Montaner // Sra. Susanna Figueras
Eines de diagnosi i regeneració de sòls per al conreu de la vinya - Sr. Eduard Muixach
La relació de les característique del sòl i les qualitats del vi - Sr. Delfí Sanahuja
Xylella fastidiosa a l'Empordà: identificació i mesures de control - Programa de la jornada
Lloc i data: Vilabertran, 19/04/2018
La Xylella fastidiosa: biologia i simptomatologia de la malaltia - Sr. Lluís Vila
La situació actual de la malaltia a Europa, Espanya i Catalunya - Sr. Jordi Mateu
Els vectors de transmissió de la Xylella fastidiosa - Sr. Jordi Sabaté
Mesures de control i prevenció de la Xylella fastidiosa a Catalunya - Sr. Jordi Serra
Vinya, vins i territori a les Valls del Corb: Quina varietat he de plantar? - Programa de la jornada
Lloc i data: Ciutadilla, 20/04/2018
Quina varietat he de plantar a la subzona Valls del Riu Corb (DO Costers del Segre) - Sr. Juan Carlos Sancha
Novetats en el sector de la vinya: entrada de raïm per parcel·la, DO Cava i ús del coure - Programa de la jornada
Lloc i data: Font-rubí, 03/05/2018
Novetat campanya 2018: entrada raïm al celler per parcel·la - Sra. Anna Goutan


Tornar a l'índex