Venda de Proximitat

PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL DECRET D’ACREDITACIÓ DE VENDA DE PROXIMITAT

Aquest és un recull de les preguntes més freqüents en relació a la regulació de l’acreditació de la venda proximitat establerta per el Decret 24/2013, que no és exhaustiva i s’anirà ampliant a mida que sorgeixin nous dubtes. 

A/ Preguntes relacionades amb la gestió i l’adhesió al sistema d’acreditació de venda de proximitat
 
1. Quins beneficis aporta l’acreditació?
2. Hi ha ajuts econòmics ?
3. Quin és l’àmbit d’aplicació?
4. Com s’ha tramitar l’acreditació?
5. Només es pot fer a través de la DUN?
6. Perquè només es pot fer a través de la DUN?
7. Els productors que no fan la DUN habitualment, com faran l’adhesió a la venda de proximitat?
8. L’adhesió és voluntària?
9. Només es pot fer venda de proximitat acollint-se en aquest decret?
10. Poden demanar l’acreditació al sistema de venda de proximitat les agrupacions de productors? Com ho han de fer?
11. Un productor adherit a la venda directa pot vendre producte d’un altre productor? 
12. El Decret de venda de proximitat suposa per al productor que vulgui acollir-s’hi, haver de donar-se d’alta d’una nova activitat econòmica?
13. Cal una certificació per una entitat externa?
14. Quin cost tindrà obtenir l’acreditació? 
 
B/ Preguntes relacionades amb l’àmbit d’aplicació
 
15. Els productes de la pesca es poden incloure? 
16. Els productes de recol·lecció es poden incloure?
17. Un productor pot encarregar l’elaboració a un tercer i vendre-ho com a venda directa? 
18. Un productor que pertanyi a una AP pot realitzar al mateix temps venda directa a la seva explotació?
19. Una formatgeria que elabora formatge amb llet pròpia però també compra llet, podria fer venda directa? 
20. Els ous es poden vendre en venda directa? Com s’identifiquen?
21. La llet crua es pot vendre en venda directa? 
22. Les màquines expenedores de llet es consideren venda directa o venda en circuit curt?
23. Un productor d’olives que les ven a la seva cooperativa, on s’elabora l’oli, pot fer venda directa d’aquest oli?
24. Un ramader pot vendre hamburgueses  amb el distintiu de venda directa si sacrifica els animals en un escorxador i després encarrega a una sala d’especejament que li faci les hamburgueses amb la carn procedent dels seus animals?
25. Si soc un distribuïdor i compro productes amb la identificació de venda de proximitat en circuit curt, els puc tornar a vendre sota aquesta identificació?
26. Les agrobotigues poden fer venda de proximitat?
27. Puc trobar productes de venda directa en un allotjament rural?
28. Com puc identificar els productes de venda de proximitat en un restaurant?
29. Si un productor, a més té botiga al seu nom en el seu poble, i vol fer venda de proximitat dels seus productes, es consideraria  venda directa o venda en circuit curt?
30. En el cas d’un ramader que a més té una carnisseria on elabora embotits a partir de la carn dels seus propis porcs, podria acollir-se al Decret? Seria venda directa o venda en circuit curt?
31. Per a fer productes elaborats, cal que tos els ingredients siguin de producció pròpia?
 
C/ Identificació i informació de la venda de proximitat
 
32. Com em puc descarregar les aplicacions d’utilització  del logotip per a fer-me una etiqueta o un pòster?
33. Com s’ha d’identificar els productes de venda directa?
34. Com s’ha d’ identificar els productes de venda en circuit curt?
35. És suficient la identificació de la venda de proximitat o a més he d’indicar altres mencions en l’etiqueta?
36. Els productes que venc a la meva pròpia explotació com a venda directa, els he d’etiquetar?
37. La venda per internet és venda directa?
38. I en la venda en circuit curt?
39. Els logos de venda de proximitat són compatibles amb d’altres logos, siguin públics o privats?
40. Com puc saber la llista de productors adherits a la venda de proximitat?
41. On puc trobar informació sobre l’acreditació de la venda de proximitat?
42. Els intermediaris s’han de registrar a efectes del Decret de venda de proximitat?
43. Un intermediari fa venda en circuit curt i venda convencional, ha de separar ambdós tipus de productes?
 
D/ CONTROL DE LA VENDA DE PROXIMITAT
 
44. Quins controls es faran per a garantir el compliment dels requisits del decret?
45. Quines seran les conseqüències d’un possible incompliment?