First Second Third

Aquest espai de RuralCat té com objectiu el posar a l’abast dels professionals del sector agrari i forestal un millor coneixement de la seva explotació, basat en la mesura de multitud de variables o en l’observació dels elements, utilitzant les noves tecnologies i els sistemes d’informació, tant geogràfica com de navegació aèria, que permetin conèixer, entendre, valorar o estimar, amb molta fiabilitat i precisió el que passa, en el moment de prendre una determinada decisió.